plik doc

Psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia

psychologia wychowawcza - podstawowe pojęcia
Psychologia wychowawcza Podstawowe pojęcia: Psychologia ? to nauka o osobowości, emocjach, zachowaniu, cechach charakteru, różnych reakcjach, temperamęcie człowieka. Emocja ? to silne odczucie świadome lub nieświadome o charakterze pobudzenia pozytywnego( pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego( pod wpływem gniewu, strachu, odrazy). Emocje to silne wzruszenie, podniecenie, przeżycie związane z tym, że człowiek jest sy...

plik pdf

psychologia wychowawcza

Wykłady A. Jarmołowskiej, psychologia UG semestr 4 2013
Psychologia wychowawcza – zagadnienia ogólne. Przedmiot i zadania psychologii wychowawczej. Przedmiotem zainteresowania psychologii wychowania, zwianej także psychologią wychowawczą, dawniej pedagogiczną jest wychowanie rozumiane jako proces wzrastania i dokonujących się w czasie zmian rozwojowych człowieka. Wielość definicji tego pojęcia oraz różny zakres jego rozumienia sprawiają, że trudno jest w sposób jednoznaczny określić przedm...

Ostatnie wyszukiwania