plik rtf

PSYCHOLOGIA

Psychologia terminy rozne I rok poloznictwa
Wykład psychologia‭ ‬17.12.2008r. INTELIGENCJA-‭ ‬ogólna zdolność umysłowa wpływająca na przebieg sprawności działań wymagających udziału procesu uczenia się i myślenia. ZDOLNOŚCI-właściwości psychiczne warunkujące pomyślne rezultaty w pewnej dziedzinie.‭ TALENT-‭ ‬szczególnie rozwinięte zdolności PODŁOŻE INTELIGENCJI-‭ ‬zadatki wrodzone czyli cechy struktur nerwowych,‭ ‬ogromne znaczenie ma odpowiedni trening umożliwiający rozwój posiadanych...

plik doc

test kno psychologia magisterka

jak w temacie magisterka r1, s1.
Psychologia test 20 losowych pytań – zaliczenie 60% czyli 12 poprawnych 1,Co należy zrobić , aby zwiększyć spójność grupy? -stworzyć zewnętrzne zagrożenie, -utrudnić wejście do grupy, -wprowadzić do grupy lidera, -zwiększyć liczebność grupy 2,czym charakteryzuje się przywiązanie jako związek emocjonalny? -lękiem separacyjnym w sytuacji zerwania więzi, 3,połącz w pary. uczenie się wg programu wewnętrznego- uczenie się reaktywne Ucz...

plik doc

Psychologia procesów poznawczych

Kompletne notatki z wykładów profesora Krzysztofa Jodzio, psychologia procesów poznawczych Uniwersytet Gdańsku
Co 1956 Konferencja w MIT (Massachusetts Institute of Technology) Cambridge Boston Noam Chomsky – krytyka behawiorystycznego (Skinnerowskiego) poglądu na język jako zbiór nawyków werbalnych nabywanych w ciągu życia na zasadzie warunkowania instrumentalnego (1957). W zamian: istnieją uniwersalne reguły gramatyczne, wspólne dla wszystkich języków UG – Uniwersalna Gramatyka - jako...

plik doc

Psychologia procesów poznawczych

Psychologia procesów poznawczych, prof. K. Jodzio, UG
Co 1956 Konferencja w MIT (Massachusetts Institute of Technology) Cambridge Boston Noam Chomsky – krytyka behawiorystycznego (Skinnerowskiego) poglądu na język jako zbiór nawyków werbalnych nabywanych w ciągu życia na zasadzie warunkowania instrumentalnego (1957). W zamian: istnieją uniwersalne reguły gramatyczne, wspólne dla wszystkich języków UG – Uniwersalna Gramatyka - jako kompetencja językowa, obok kompetencji komunikacyjnej....

plik odt

Psychologia społeczna III rok

1. Psychologia społeczna 2. Zasada trzech 3. Efekt Pigmaliona 4. Teoria zgodności poznawczej i atrybucji 5. Potrzeby społeczne człowieka 6. Komunikacja 7. Miłość: składniki, fazy związku, pułapki 8.Wpływ społ./manipulacja/konformizm posłuszeństwo. ITD...
Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na...

plik doc

psychologia ogólna -pojecia

pojecia z psych .ogólnej
Rozdział 5 WRAŻENIE- proces w którym receptory zmysłowe i układ nerwowy odbierają energię bodzca ze środowiska i tworzą jego reprezentacje SPOSTRZEGANIE (Percepcja)- Proces organizowania i interpretowania informacji zmysłowych umożliwiający rozpoznanie znaczących przedmiotów i zdarzeń PRZETWARZANIE Z DOŁU DO GÓRY ? analiza rozpoczynająca się w receptorach zmysłowych zakończona integracją informacji w mózgu. PRZETWARZANIE OD GÓRY DO DOŁU- przetwarzani...

plik doc

psychologia

psychologia
PAMIĘĆ- proces odpowiedzialny za zapamiętywanie, odtwarzanie naszych dośw. Dzięki niej możliwe jest uczenie się. FAZY: ZAPAMIĘTYWANIE: (kodowanie inf) zakodowywanie tego co mamy się nauczyć. Jest to gromadzenie dośw. W trakcie działalności jednostki. Jednostka zapamiętuje to co na nią oddziaływuje lub jakieś sprawy własnego zachowania. PRZECHOWYWANIE: to utrzymacie inf mimo upływu czasu. Najprostszym sposobem, aby to osiągnąć jest powtarzanie inf do momentu aż odpowiednio...

plik doc

Psychologia społeczna

Sytuacje społeczne, interakcje społeczne, Założenia nauki o małych grupach społe, Mala grupa spoleczna, wpływ społeczny, Postawa społ, Wspóldziałanie wsólpraca zespół, Konflikt interpersonalny, rodzina
Sytuacje społeczne ? wszystkie takie sytuacje, w których odczuwamy bezpośrednią lub pośrednią obecność innych ludzi. Obecność innych ludzi w naszym życiu oznacza, że my inni ludzie wzajemnie na siebie oddziałujemy (wywieramy na siebie modyfikujący w pływ). Sytuacje społeczne: - występują po...

plik doc

Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie.

W jak najkrótszej formie wszystko o wrażeniach , pamięci i to czym zajmuje się psychologia spostrzegawości.
Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie. //WRAŻENIE WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska. Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w sposób bezpośredni bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego. Gdy bodziec działa na narząd zmysłowy (słuch, dotyk, wzrok, itd.) wówczas okr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,