plik doc

Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt


1 Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1.       Wprowadzenie do psychologii społecznej ..................................................................................................... 2 2.       Metodologia: proces przeprowadzania badań ............................................................................................... 3 3.       Dysonans pozna...

plik doc

ściąga-psychologia społeczna


Psych. społ.- jest naukową dziedziną, która poszukuje zrozumienia natury i przyczyn społecznego myślenia i zachowania jednostek w społecznych sytuacjach. Psych. społ. -jest naukowym badaniem ,w jaki sposób jednostki myślą, czują i zachowują się w obecności innych ludzi oraz w jaki sposób myśli, uczucia i zachowania jednostek pozostają pod wpływem innych ludzi. Psych. społ. zajmuje się ludźmi, przedmiotem psych. społ. jest jednostka Rodzaje psych. społ. z innymi dyscypli...

plik doc

Psychologia społeczna - do egzaminu

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Materiały do nauki do egzaminu w formie skondensowanej
PRZEDMIOT PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Przedmiotem jest jednostka funkcjonująca w społeczeństwie METODY STOSOWANE PRZEZ PSYCHOLOGIĘ SPOŁECZNĄ Formułowanie hipotez i teorii Metody obserwacyjne: obserwacja systematyczna obserwacja uczestnicząca analiza archiwalna, zgodność sędziów kompetentnych Metoda korelacyjna: Korelacja dodatnia korelac...

plik doc

Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Pytania egzaminacyjne dwie grupy
EGZAMIN Z PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ semestr III pedagogika Podział na 2 grupy I część wspólna dla obu grup II część każda grupa otrzymała inne pytania opisowe I część 8 pytań, treść czytana przez wykładowcę, trzeba zaznaczyć prawda albo fałsz Pytanie o psychologię społeczną jako naukę i o jej przedmiot P/F Metody badań psychologii społecznej. Wykładowca podał: sondaż ankietowy (lustracja) i studiu...

plik doc

Psychologia społeczna

Sytuacje społeczne, interakcje społeczne, Założenia nauki o małych grupach społe, Mala grupa spoleczna, wpływ społeczny, Postawa społ, Wspóldziałanie wsólpraca zespół, Konflikt interpersonalny, rodzina
Sytuacje społeczne ? wszystkie takie sytuacje, w których odczuwamy bezpośrednią lub pośrednią obecność innych ludzi. Obecność innych ludzi w naszym życiu oznacza, że my inni ludzie wzajemnie na siebie oddziałujemy (wywieramy na siebie modyfikujący w pływ). Sytuacje społeczne: - występują po...

plik doc

psychologia społeczna ściąga

ściąga baaardzo dobrze opracowana powodzenia na egzaminie
1. Przedmiot psychologii społecznej Psychologia społeczna bada w jaki sposób ludzie wywierają wpływ na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi. Nauka o zachowaniach i procesach psychicznych w sytuacjach społecznych. Jest naukowym badaniem tego jak ludzie wpływają na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi. 2. Metody stosowane przez psychologię społeczną Sondaż ankietowy, lustracja- badanie posługuje się technikami, które mają...

plik doc

NOTATKI PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

NOTATKI Z WYKŁADÓW
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA - zajmuje się szeroko pojętym wpływem społecznym na człowieka, jak to wpływa na to, co robią myślą, czują. BEHAWIORYZM = naukowa psychologia, powstałą na początku XX wieku Behawioryzm był sprzeciwem psychologii introspekcyjnej (samooceny) , Jest nauką szczegółów, eksperymentalną. IDEA BEHAWIORYSTYCZNA: wszystkie nasze reakcje powstają na podst schematu: S-R bodziec - reakcja. Reakcje społeczne powstają poprzez nauczenie się ich, schem...

plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik doc

Psychologia Społeczna-Repetytorium

Repetytorium do egzaminu zaliczeniowego.
1. Wprowadzenie: przedmiot zainteresowania psychologii społecznej. Związki z psychologią ogólną i socjologią. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA ? jest gałęzią psychologii ? dotyczy bezpośrednich relacji międzyludzkich (wzajemne oddziaływania ludzi na siebie =interakcja) Zajmuje się badaniem zachowania ludzi w sytuacjach społecznych. PSYCHOLOGIA OGÓLNA ? podstawowy dział psychologii naukowej zajmujący się systematycznym gromadzeniem wiedzy i poznania zasadnicz...

Ostatnie wyszukiwania