plik doc

Psychologia rozwojowa- dojrzałość do uczenia się matematyki

Dojrzałość szkolna do nauki matematyki.
Dojrzałość szkolna do nauki matematyki. 1.Dojrzałość szkolna a dojrzałość do nauki matematyki Dojrzałość szkolna ujmowana: a)statycznie-jako moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły, a możliwościami rozwojowymi dziecka- popularniejszy- podkreślając, ze jest to taki poziom rozwoju umysłowego, społeczno-moralnego oraz fizycznego, który umożliwia dziecku przystosowania się do wymagań szkoły i zapewnia uzyskanie powodzenia w nauce. b)dynamic...

plik doc

psychologia rozwojowa

psychologia rozwojowa-dzieci i młodzieży(ściąga)
Psychologia rozwojowa dzieci i młodz.- rozwój życia psychicznego człow. Dwóch pierwszych okresów życia( dzieciństwa i młodości) kończy się wraz z końcem młodości, zmiany psych. Są zdeterminowane naszymi zmianami organizmu(dojrzałość) najwyższy poziom psych. Somatyczny, dojrzałości organ (struktura psychofizyczna). Psychologia rozw. Biegu życia ludzkiego ? pojawiła się niedawno, rozwój psych zachodzi również w okresie dorosłości, zachodzą licz...

plik doc

psychologia rozwojowa i osobowosci

jest to opracowanie ksiazki pod red. Marii żEbrowskiej-\" psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy\" (rozdział o metodach badawczych)
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA I OSOBOWOŚCI wyk.-na egzam. Wybór problemu badań Badania zaczynamy od wyboru i sprecyzowania problemu. Bezpośrednio przyczyny wywołujące podejmowanie takich, a nie innych problemów bywają różne: praktyczne bądź teoretyczne, istotne bądź przypadkowe. Szereg problemów pojawia się na przykład w sposób naturalny w praktyce życiowej....

plik docx

psychologia rozwojowa


1. Podstawowe problemy i pytania współczesnej psychologii rozwoju

- podst. przedmiot to rozwój człowieka i zmiany zachodzące w ciągu życia

- dawniej obejmowała tylko okresy do dorastania

- zmiany rozwojowe nie są pojedyncze, a jest to ciąg zmian następujących po sobie

plik doc

Psychologia rozwojowa

Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
1. Przedmiot cel i zadania psych. rozwojowej. Przedmiotem psych rozwoju czł (dzieci, młodzieży, dorosłych) jest cała, żywa, rozwijająca się ? od poczęcia i urodzenia aż do kresu życia ? jednostka ludzka. Psych rozwoju jest nauką o zmianach w rozwoju i zachowaniu się czł w ciągu całego życia, nauką o warunkach, procesie, wynikach oraz ogólnych prawidłowościach zmian w rozwoju i zachowaniu się społecznym. Cele psych rozwoju czł wynikają z ogó...

plik doc

psychologia rozwojowa


1. Podstawowe problemy i pytania współczesnej psychologii rozwoju - podst. przedmiot to rozwój człowieka i zmiany zachodzące w ciągu życia - dawniej obejmowała tylko okresy do dorastania - zmiany rozwojowe nie są pojedyncze, a jest to ciąg zmian następujących po sobie - zmiany są długotrwałe, nieodwracalne, względnie trwałe, zachodzą w różny sposób w określonych fazach życia - przedm. badań są zachowania, przeżycia człowieka, jakie dokonują się w określonym czasie - psychologowie s...

plik doc

Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka

1 wykład - P.R.
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA (wykład I) ROZWÓJ PSYCHICZNY CZŁOWIEKA W PEŁNYM CYKLU ŻYCIA. PERIODYZACJA ROZWOJU 1. Okres prenatalny ? od poczęcia do narodzin. 2. Okres wczesnego dzieciństwa ? od narodzin do 3 roku życia - wiek niemowlęcy ? od narodzin do 1 r. ż. - wiek poniemowlęcy ? od 2 r. ż. do 3 r. ż. 3. Okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny) ? od 4 ? 6 r. ż. 4. Okres późnego dzieciństwa (młodszy wiek szkolny) od 7 ? 12 r. ż. 5. Okres adolescencj...

Ostatnie wyszukiwania