plik doc

war off surents

politechnika materiały na egzamin politechnika Poznań wydział elektryczny
                              WAR OF CURRENTS The so called War of Currents took place in America at the end of the 19th century. It concerned the economic transmission of power. Two scientists Thomas Edison and Nicola Tesla were the opponents. The debate was about whether electrical systems should use alternating or direct current...

plik docx

komunikacja interpersonalna

wprowadzenie, wykład 1

Jednym z podstawowych zjawisk społecznych, towarzyszących człowiekowi od początku jego istnienia jest komunikacja społeczna określana jako„proces wymiany wiadomości w środowisku społecznym, obejmujący aktywność poznawczą, stany afektywne oraz zachowanie” [1].

W najbardziej uproszczonym modelu k...

plik doc

uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci

jak w tytule
Uśmierzanie bólu pooperacyjnego u dzieci Dzieci są ?terapeutycznymi i farmakologicznymi sierotami? a to z powodu odmawiania im prawa do nowoczesnych technik leczniczych i leków i to nie tylko przeciwbólowych.x x Shirkey HC. J Pediatr.1968 Przyczyny trudności w leczeniu bólu u dzieci Przekonanie o tym, że: dzieci nie odczuwają bólu dzieci nie pamiętają bólu istnieje ryzyko uzależnienia się od opioidów. Trudności w ocenie bólu. Obawa przed działaniami niep...

plik doc

22/27 History of Great Britain - First half of the 19th century

22/27 History of Great Britain - First half of the 19th century
First half of the 19th century General info: Britain: Defeated Napoleon ? strength Industry & trade ? navy protected this Too over more and more land ? main anxiety with foreign policy with Russia (influences on the west? Balkans etc.) Supported Turkey to limit growing competition from France and Germany 1838 promised to protect Belgium to keep the balance ? the case of Belgium forced Britain to join the war...

plik doc

25/27 History of Great Britain - The Opium War of 1839

25/27 History of Great Britain - The Opium War of 1839
The Opium War of 1839 war in 1839 ? Britain vs. China Why?: British merchants ? cheap opium; profitable to export this to China and India Chinese authorities ? concerned over its effects on the health of the population 1839 Chinese banned opium trade, poured opium into the sea Palmerston ? sent British navy and military forces to China ? forced Chinese to make treaty concessions: country opened to trade again, had to pay...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,