plik doc

war off surents

politechnika materiały na egzamin politechnika Poznań wydział elektryczny
                              WAR OF CURRENTS The so called War of Currents took place in America at the end of the 19th century. It concerned the economic transmission of power. Two scientists Thomas Edison and Nicola Tesla were the opponents. The debate was about whether electrical systems should use alternating or direct current...

plik doc

22/27 History of Great Britain - First half of the 19th century

22/27 History of Great Britain - First half of the 19th century
First half of the 19th century General info: Britain: Defeated Napoleon ? strength Industry & trade ? navy protected this Too over more and more land ? main anxiety with foreign policy with Russia (influences on the west? Balkans etc.) Supported Turkey to limit growing competition from France and Germany 1838 promised to protect Belgium to keep the balance ? the case of Belgium forced Britain to join the war...

plik doc

25/27 History of Great Britain - The Opium War of 1839

25/27 History of Great Britain - The Opium War of 1839
The Opium War of 1839 war in 1839 ? Britain vs. China Why?: British merchants ? cheap opium; profitable to export this to China and India Chinese authorities ? concerned over its effects on the health of the population 1839 Chinese banned opium trade, poured opium into the sea Palmerston ? sent British navy and military forces to China ? forced Chinese to make treaty concessions: country opened to trade again, had to pay...

plik doc

PLC - Powerline Communication

POWERLINE COMUNNICATION
Lokalne sieci komputerowe na instalacjach energetycznych obiektów ? przegląd i charakterystyka ogólna aktualnie oferowanych rozwiązań InHousePLC. POWER LINE COMMUNICATION (PLC) to transmisja danych za pomocą sieci elektroenergetyczne. PLC pozwala wykorzystywać linie wysokiego, średniego jak i niskiego napięcia. Największą zaletą transmisji PLC jest brak konieczności inwestycji w infrastrukturę, ponieważ do transmisji danych...

plik doc

angielski

ćwiczenia
VIOLENCE IN THE FAMILY - Ma³gorzata Cieœlak "English, Repetytorium tematyczno-leksykalne" I. Complete the text with suitable words. brutality, forget, resolving, eradicate, bring up, aggression       Victims of 1)............. at home are often children. More than a half of adult Poles believe that it is impossible to 2)................ children without beating. The statistics is frightening. Psychologist suggest that 3)............. matters by force is a dest...

plik doc

ściezka edukacyjna

projekt
WZÓR OPISU PROJEKTU Nazwa i adres szkoły, nazwiska autorów Struktura opisu projektu edukacyjnego INFORMACJE WSTĘPNE: etap i rok nauczania, przedmioty nauczania, liczba uczniów klas / uczniów realizujących projekt. TEMAT PROJEKTU: UZASADNIENIE: dlaczego podjęto decyzję o tym właśnie projekcie, jakie są przyczyny sformułowania danego tematu i stosowania danych metod, ew. jakie tematy powinny być zrealizowane przed realizacją opisywanego projektu CELE PROJEKTU...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,