plik doc

Egzamin - Psychologia Ogólna

Podstawowe pojecia psychologii
ZAD I CELE PSYCHOLOGII Psychol (od gr. psyche=dusza, ilogos = nauka, myśl)? nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zach czł. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Jednym z podstawowych zadan psychologii wg M.Przetacznik-Gierowskiej i G.Makiełło-Jarży jest: ?poznanie czł jako podmiotu zachowania się, czł żyjącego w swym naturalnym środowisk...

plik doc

Psychologia ogólna

wykłady z psychologii ogólnej, rok I
WYKŁADY Z PSYCHOLOGII OGÓLNEJ PROF. ŁUKASZEWSKI WYKŁAD PIERWSZY WPROWADZENIE Wiedza naukowa jest warunkowa - "jeśli coś to następuje coś", jest wiedzą żywą bo ulega zmianom. Rodowód psychologii : - wyjście od doświadczeń potocznych - filozofia (pytania natury ontologicznej) - Ontologia, w filozofii, zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613), nauka o "pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu...

plik rtf

Psychologia ogólna - ćwiczenia

Psychologia ogólna - ćwiczenia
Ogólna kolokwium 2 PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA Psychologia humanistyczna-powstała w latach 60 jako protest przeciwko behawioryzmowi i psychoanalizie. Główne założenia: -Człowiek z natury jest dobry -Agresja i destrukcja są przejawem tego, że osoba żyje wbrew swojej naturze -Zachowanie jest uwarunkowane przez "tu i teraz". Kto ucieka od teraz w przeszłości lub przyszłości nie osiągnął pełnego rozwoju(Rogers) -Człowiek dąży do samorealizacji i harmonijnego...

plik doc

psychologia ogólna

TEMPERAMENT- zespół względnie stałych cech zachowania i działania osobnika przejawiających się w poziomie energetycznym (reaktywność i aktywność zachowania) oraz w czasowych parametrach zachowania (ruchliwość, trwałość, szybkość reakcji itp.).
REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności nal...

plik doc

psychologia ogólna -pojecia

pojecia z psych .ogólnej
Rozdział 5 WRAŻENIE- proces w którym receptory zmysłowe i układ nerwowy odbierają energię bodzca ze środowiska i tworzą jego reprezentacje SPOSTRZEGANIE (Percepcja)- Proces organizowania i interpretowania informacji zmysłowych umożliwiający rozpoznanie znaczących przedmiotów i zdarzeń PRZETWARZANIE Z DOŁU DO GÓRY ? analiza rozpoczynająca się w receptorach zmysłowych zakończona integracją informacji w mózgu. PRZETWARZANIE OD GÓRY DO DOŁU- przetwarzani...

plik doc

psychologia ogólna

Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole.
TESTY INTELIGENCJI, TECHNIKI BADAWCZE Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole. * założenie podst...

plik doc

Psychologia ogólna

Notatki na psychologie ogólna.
Psychologia Ogólna PSYCHOLOGIA – bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi ), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne – środowiskowe + wewnętrzne – osobowościowe ), które tym zachowaniem kierują. Zachowanie jest warunkowe i przez czynniki środowiskowe ( nabyte ) i genetyczne ( wrodzone ) oraz poprzez interakcje tych czynników. Psycholodzy ustalają pewne założenia co do postrzegania z świata. Zakładają, że:       pewne zdarzenia się powt...

plik docx

Psychologia ogólna

Zagadnienia na egzamin.

PSYCHOLOGIA bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne środowiskowe + wewnętrzne osobowościowe), które tym zachowaniem kierują.

Zachowanie jest warunkowe i przez czynni...

plik docx

Psychologia ogólna

Zagadnienia do egzaminu

PSYCHOLOGIA bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne środowiskowe + wewnętrzne osobowościowe), które tym zachowaniem kierują.

Zachowanie jest warunkowe i przez czynnik...

Ostatnie wyszukiwania