plik docx

ściąga psychologia sem. I cd.

cd ściaga psychologia

10)PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA powstała w latach 60 XXw twórcy Abraham Maslow i Carl Rogers Badacze wyszli z założenia że o zachowaniu człowieka decyduje sposób widzenia własnej osoby własnych dążeń potrzeb. Swoje teorie budowali na interpretowaniu zachowania ludzi zdr...

plik doc

Psychologia

Podstawy psychologii
PSYCHOLOGIA OGÓLNA mgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Warszawie Przedmiot Psychologia zdrowia realizowany na kierunku studiów: Zdrowie Publiczne 1 rok studiów magisterskich studia dzienne, semestr II - 20 godz. wykładów 10 godz. seminariów Cele kształcenia: Celem cyklu wykładów jest analiza i krytyczna dyskusja głównych koncepcji należących do dziedziny psychologii. Zaprezentowane zostaną główne nurty psychologii (behawioryzm,...

plik doc

Psychologia pozytywna wykład

Wykład z psychologii 21.02.2013
Zaliczenie: - kolokwium z treści wykładowych. Zadowolenie z życia i szczęście w różnych koncepcjach naukowych Behawioryzm Pewne wydarzenia życiowe mogą kształtować zadowolenie i szczęście z życia. Wpływ zdarzeń życiowych na odczuwanie szczęścia. Psychoanaliza Rola wewnętrznych popędów na postrzeganie życia. Kogniwistyka Osoba jako jednostka decyzyjna, podejmująca decyzje. Człowiek ma wybór podejmowania decyzji. Psychologia humanistyczna Każda osob...

plik doc

psychologia rozwojowa

krótka charakterystyka etapów rozwojowych człowieka
Psychologia rozwoju człowieka Pod koniec XIXw pojawiłą się psychologia rozwojowa. Zaznaczyły się w niej nurty filozoficznie (jan Jakub Russo, John Lock). Odznaczył się też John Nicholas Terers – zwrocił on uwagę na psychologię okresu starości w psychologii rozwojowej. Ważna jest też postać F.Carius. Wyróznił okresy rozwojowe: -dzieciństwo -młodość -starość W psychologii rozwojowej odznaczyli się też polacy -Jedrzej i Jan śniadeccy...

plik doc

psychologia humanistyczna

krótka charakterystyka psychologii humanistycznej; Maslow, Rogers.
„Kto pragnie żyć, a nie tylko „być” uwikłanym w gąszczu schematów, musi odszukać własny kształt życia. Istnieje on w każdym z nas, trudny do rozpoznania, jak bożek morski Glaukos, wykuty z marmuru i zanurzony na dnie morza w muł i piach, gdzie obrósł do niepoznania wodorostami i małżami. Kształt ten istnieje potencjalnie w każdym z nas zarysowany, niewykończony, zniekształcony”. Zygmunt Myslakowski Na samym początku mego...

plik rtf

Psychologia ogólna - ćwiczenia

Psychologia ogólna - ćwiczenia
Ogólna kolokwium 2 PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA Psychologia humanistyczna-powstała w latach 60 jako protest przeciwko behawioryzmowi i psychoanalizie. Główne założenia: -Człowiek z natury jest dobry -Agresja i destrukcja są przejawem tego, że osoba żyje wbrew swojej naturze -Zachowanie jest uwarunkowane przez "tu i teraz". Kto ucieka od teraz w przeszłości lub przyszłości nie osiągnął pełnego rozwoju(Rogers) -Człowiek dąży do samorealizacji i harmonijnego...

plik odt

Psychologia humanistyczna

Najwazniejsze informacje z dziedziny psychologii humanistycznej i jej twórcach, hierarchia potrzeb Maslowa, teoria fenomenologiczna Carla Rogersa, samoaktualizacja. Dobre do szybkich powtórek.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA       Twórcy CARL ROGERS I ABRAHAM MASLOW.       Promuje całościowe i indywidualne podejście do człowieka – liczy się teraz jego osobowosć i problemy.       Powstanie to lata 60 XX wieku       Wyraz protestu...

plik doc

psychologia humanistyczna

Psychologia humanistyczna
5. Psychologia humanistyczna (kiedy powstała, kto ją stworzył, charakterystyka tej szkoły i treści badań). Psychologia humanistyczna, była reakcja na niedostatki behawioryzmu i psychoanalizy, bo odebrały one człowiekowi możliwość decydowania o sobie i swoim losie, ( bo w behawioryzmie – to bodźce motywowały człowieka do działania, a w psychoanalizie – biologia). Psychologia humanistyczna zwraca uwagę na doświadczenie wewnętrzne człowieka i jego wpływ na dojrzewan...

plik doc

sciąga psychologia

Sciąga na tematy; pchychologia jako nauka biologiczna podstawy zachowania myślenie inteligencja
Psychol. Jako nauka Introspekcjonizm-Wundta kier. W psych empir kładła nacisk na bezpośrednie i subiektywne badanie świadomości-intrspekcja.olegał na wew. Obserw. Własnych stanów przeżyć psych przez dana jednostkę(samoobserwacja) Wiedza ta była uznana za pewną. Behawioryzm-Watson twierdził ze zjawiska psych, są swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się skutecznie bad...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,