plik doc

test kno psychologia magisterka

jak w temacie magisterka r1, s1.
Psychologia test 20 losowych pytań – zaliczenie 60% czyli 12 poprawnych 1,Co należy zrobić , aby zwiększyć spójność grupy? -stworzyć zewnętrzne zagrożenie, -utrudnić wejście do grupy, -wprowadzić do grupy lidera, -zwiększyć liczebność grupy 2,czym charakteryzuje się przywiązanie jako związek emocjonalny? -lękiem separacyjnym w sytuacji zerwania więzi, 3,połącz w pary. uczenie się wg programu wewnętrznego- uczenie się reaktywne Ucz...

plik doc

Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Pytania egzaminacyjne dwie grupy
EGZAMIN Z PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ semestr III pedagogika Podział na 2 grupy I część wspólna dla obu grup II część każda grupa otrzymała inne pytania opisowe I część 8 pytań, treść czytana przez wykładowcę, trzeba zaznaczyć prawda albo fałsz Pytanie o psychologię społeczną jako naukę i o jej przedmiot P/F Metody badań psychologii społecznej. Wykładowca podał: sondaż ankietowy (lustracja) i studiu...

plik doc

Psychologia twórczości (na podst. E. Nęcka)

wykłady z psychologii twórczości
PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI ROZDZIAŁ 1 POJĘCIE I KRYTERIA TWÓRCZOŚCI Pojęcie twórczości Mooney: przypisywać atrybut twórczości przede wszystkim ludzkim wytworom, po drugie procesom wytwarzania tych dzieł oraz osobom, autorom dzieł, a także otoczeniu (sprzyjającemu lub szkodliwemu dla twórczości) 1. Twórczość jako cecha wytworu ?Twórczy produkt cechuje się koniunkcją cech nowości i wartości? Problemy z nowością: nowość jest cechą ciągłą ? każdy wytw...

plik doc

Psychologia stosunków międzyludzkich

Psychologia stosunków międzyludzkich
Psychologia stosunków międzyludzkich Nawiązywanie relacji międzyludzkich to nieodzowna potrzeba i część naszego życia i codzienności, to także wielka przyjemność, która pozwala czerpać satysfakcję z udanych związków międzyludzkich, ale także i bardzo potrzebna najważniejsza praktyczna umiejętność społeczna, która pozwala nam normalnie funkcjonować w społeczeństwie - w grupie społecznej, osiągać swoje, innych i wspólne cele i zaspokajać tym samym ró...

plik doc

Metoda grupowa

metoda grupowa typologia
20. Scharakteryzuj metodę grupową i przedstaw wybrana typologię ( mamy wybrać z tych wszystkich jedna typologię)       Metoda grupowa to: „Celowe działanie z małymi grupami ludzi nastawione na zaspakajanie potrzeb społecznych i emocjonalnych oraz realizowanie zadań. To działanie skierowane do poszczególnych członków grupy oraz do grupy jako całości i prowadzone jest w ramach systemu usług socjalnych”.       Definicję, opis tej met...

plik doc

mikrostruktury

notatki z mikrostruktur społecznych
Ad. 1 POJECIE GRUPY SPOŁECZNEJ Grupa społeczna posiada: wspólne cele współdziałanie poczucie przynależności do grupy komunikacja miedzy czlonakmi grupy GRUPA- powstaje wówczas gdy jest przynajmniej 2 lub 3 osoby, przeważnie o grupie mówimy gdy jest nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 100 wtedy może już się tworzyć pewna koalicja, następuje pewna wymiana poglądów i widoczne są pierwsze charakterystyczne procesy społeczne. Założenia Si...

plik doc

c.d. metody grupowej

c.d. metody grupowej
Diagnoza metody grupowej:       def. polega na oddziaływaniu na jednostkę za pośrednictwem małej grupy, do której przynależy.       wyróżniamy grupy:       rozwojowo-wychowawcza       psychoterapeutyczna       rewalidacyjna       etapy procesu grupowego:       tworzenie grupy       stabilizacja struktury, norm tejże grupy   &...

plik rtf

Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza

Skrótowe informacje o powstaniu psychologii, psychoanalizie, Zygmuncie Freudzie i najważniejszych załozeniach psychologii głębi.
PSYCHOLOGIA‭ ‬-‭ ‬poszukuje sposobow na wyjasnienie,‭ ‬przewidywanie i kontrolowanie zachowan ludzkich i procesow psychicznych. Narodziny‭ ‬-‭ ‬1879‭ ‬-‭ ‬Wilhelm Wundt zaklada w Lipsku pierwsze labolatorium psychologiczne. ODRUCHY‭ ‬-‭ ‬procesy nerwowe,‭ ‬ktore powstaja przez pobudzenie receptorow i prowadza do pobudzenia efektorow. KOJARZENIE‭ ‬-‭ ‬tworzenie...

plik doc

grupy rowiesnicze pokolenia


6. Młodzież. Pokolenie stracone? Pokolenie smsów? Clic generation? Jaka jest współczesna młodzież? Pokolenie X. Y. E? Yuppie? ? GRUPY RÓWIEŚNICZE W PROCESIE WYCHOWANIA Znaniecki F. ? ?Socjologia wychowania? Grupa rówieśnicza ? tworzy się przy mniej lub bardziej spontanicznym udziale jednostki (w przeciwieństwie do innych) Cooley: grupa dzieci to typ grupy pierwotnej ? stanowi pierwotne środowisko, gdzie jednostka jest czynna społecznie Grupa dzieci ? nie jest to twór czysto natu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,