plik doc

Psychologia-ćw

Referacik na ćwiczenia z psychologii
Katarzyna Wojtyła gr. V Temperament Nie istnieje jednoznaczne rozumienie pojęcia "temperament". Poszczególni twórcy teorii i wpływowi badacze różnorodnie interpretują to słowo. "Temperament odnosi się do względnie stałych cech osobowości, występujących u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mających swoje odpowiedniki w świecie zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy neurobiochemiczne, temperament podlega powolnym...

plik doc

Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt


1 Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1.       Wprowadzenie do psychologii społecznej ..................................................................................................... 2 2.       Metodologia: proces przeprowadzania badań ............................................................................................... 3 3.       Dysonans pozna...

plik doc

Psychologia - ściąga

Podstawowe terminy z psychologii w formie ściągi!
REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Są one bardzo dobrze określone, zawsze idą z pomocą. b) heurystyczne- to ogólne niezależne od dziedziny zasady, strategie, które nie gwarant...

plik rtf

Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza

Skrótowe informacje o powstaniu psychologii, psychoanalizie, Zygmuncie Freudzie i najważniejszych załozeniach psychologii głębi.
PSYCHOLOGIA‭ ‬-‭ ‬poszukuje sposobow na wyjasnienie,‭ ‬przewidywanie i kontrolowanie zachowan ludzkich i procesow psychicznych. Narodziny‭ ‬-‭ ‬1879‭ ‬-‭ ‬Wilhelm Wundt zaklada w Lipsku pierwsze labolatorium psychologiczne. ODRUCHY‭ ‬-‭ ‬procesy nerwowe,‭ ‬ktore powstaja przez pobudzenie receptorow i prowadza do pobudzenia efektorow. KOJARZENIE‭ ‬-‭ ‬tworzenie...

plik odt

Psychologia humanistyczna

Najwazniejsze informacje z dziedziny psychologii humanistycznej i jej twórcach, hierarchia potrzeb Maslowa, teoria fenomenologiczna Carla Rogersa, samoaktualizacja. Dobre do szybkich powtórek.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA       Twórcy CARL ROGERS I ABRAHAM MASLOW.       Promuje całościowe i indywidualne podejście do człowieka – liczy się teraz jego osobowosć i problemy.       Powstanie to lata 60 XX wieku       Wyraz protestu...

plik doc

PSYCHOLOGIA

I rok. wywiad pacjent-pielęgniarka z psychologii-migrena
      Przebieg choroby, charakterystyka . Migrena jest chorobą charakteryzującą się okresowym występowaniem napadów bólu głowy. W okresie międzynapadowym objawy choroby nie występują. Napad migreny trwa różnie: od 4 godzin do nawet 3 dni, co jest naprawdę ciężkie do przetrwania. Charakteryzuje się najczęściej silnym, szybko narastającym, pulsującym (tętniącym) bólem głowy. Ból jest najczęściej jednostronny, i zlokal...

plik doc

psychologia humanistyczna


Opr. na podst. Hanna Rylke, Grażyna Klimowicz , ?Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi? Psychologia humanistyczna Postulaty odnoszące się do pracy z drugim człowiekiem (determinanty autentycznych i znaczących oddziaływań wychowawczych) 1.Zapewnienie klimatu bezpieczeństwa psychologicznego i zaufania - gotowość do słuchania innych, unikanie oceniania, bezpośrednie, uczciwe stosunki pozbawione manipulowania 2. Otwarta komunikacja - ujawnianie sw...

plik doc

substancje psychoaktywne, psychologia kliniczna


Kosela Jacek gr.11 Substancje psychoaktywne Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, jest to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu uzależnienia fizjologicznego...

plik doc

psychologia twórczości- definicje


Psychologia twórczości ?dział -> psychologii zajmujący się opisywaniem i badaniem szeroko rozumianego pojęcia -> twórczości. W zależności od orientacji teoretycznej i metodologicznej akcentuje się różne aspekty tego zjawiska, które można sprowadzić do 4 podstawowych: wytworu ( kryterium atrybutywne) osoby ( kryterium podmiotowe) procesu twórczego (kryterium procesualne) środowiska czyli zespołu stymulatorów i inhibitorów społecznych (kryterium kontekstualne). Biorąc pod uwagę wz...

plik doc

psychologia kliniczna wykłady

pomoc naukowa:)
Psychologia kliniczna(dział psych stosowanej)-zajmuje się profilaktyką i diagnostyką zaburzeń psychicznych i zachowania czyli zaburzeniami regulacji stosunków jednostki z otoczeniem. Za jej ojca uważa się Witmera który w 1896 na Uniwersytecie w Pensylwani w Filadelfi założył klinikę psychologiczną a swe metody badań określił mianem klinicznej. PK- zajmuje się: zdrowiem psychicznym jego normą i patologią, sposobami określania i diagnozowania normy o patologii i czynnikami wp...

Ostatnie wyszukiwania