plik rtf

Psychologia i psychologia głębi czyli psychoanaliza

Skrótowe informacje o powstaniu psychologii, psychoanalizie, Zygmuncie Freudzie i najważniejszych załozeniach psychologii głębi.
PSYCHOLOGIA‭ ‬-‭ ‬poszukuje sposobow na wyjasnienie,‭ ‬przewidywanie i kontrolowanie zachowan ludzkich i procesow psychicznych. Narodziny‭ ‬-‭ ‬1879‭ ‬-‭ ‬Wilhelm Wundt zaklada w Lipsku pierwsze labolatorium psychologiczne. ODRUCHY‭ ‬-‭ ‬procesy nerwowe,‭ ‬ktore powstaja przez pobudzenie receptorow i prowadza do pobudzenia efektorow. KOJARZENIE‭ ‬-‭ ‬tworzenie...

plik doc

Psychoanaliza - czy przełom w psychologii

Praca Zaliczeniowa z Podstaw Psychologii
Na samym początku chciałabym wyjaśnić, czym jest psychoanaliza oraz następnie opisać pokrótce postać twórcę psychoanalizy. Psychoanaliza [gr.], to kierunek psychologii głębi (teoria) i metoda psychoterapii (praktyka) zainicjowane przez S. Freuda. Historycznie psychoanaliza wywodzi się z psychiatrii fr. (J.M. Charcot, P. Janet) i wiedeńskiej (J. Breuer) z 2 połowy XIX w., głównie z badań nad histerią i hipnozą, właściwym jej twórcą był S. Freud....

plik doc

psychologia behawiryzm-npsychoanaliza ZALICZENIE (1).doc


W psychologii istnieje wiele koncepcji , podejść do człowieka, jego aktywności, procesów poznawczych. Spośród licznych szkół psychologicznych ukształtowanych w XX w. kilka zdobyło szczególną popularność i znaczenie: funkcjonalizm, hormizm, psychologia postaci, behawioryzm i psychoanaliza. Wszystkie te szkoły europejsko – amerykańskie były w opozycji do psychologii uformowanej w XIX wieku. Założenia tej XIX – wiecznej psychologii były następujące: przedmiotem jest świadomość, metodą intros...

Ostatnie wyszukiwania