plik pdf

Pielęgniarstwo Psychiatryczne

Podręcznik do pielęgniarstwa psychiatrycznego
PSYCHIATRIA Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa pod redakcją Ireny KRUPKI-MATUSZCZYK Macieja MATUSZCZYKA Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Psychiatria Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa Autorzy rozdziałów dr n. med. Aleksandra CIEŚLIK dr n. med. Teresa GRZYWA dr n. med. Małgorzata JANAS-KOZIK lek. med. Krystyna JENA mgr Małgorzata KANIA dr n. med. Adam KLASIK prof. dr hab. Irena KRUPKA-MATUSZCZYK dr n. med. Krzysztof KR...

plik doc

Zaburzenia psychiatryczne wieku starczego. Alzheimer

W MIARĘ POSTĘPÓW MEDYCYNY ZWIĘKSZA SIĘ I BĘDZIE SIĘ STALE POWIĘKSZAŁA LICZBA LUDZI STARYCH PONAD RESZTĄ POPULACJI!!! Z danych demograficznych wynika, że w roku 2010 co siódma osoba starsza osiągnęła wiek 80 lat lub wyższy. • Gerontologia - nauka zajmująca się starzeniem. • Geriatria - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. • Psychogeriatria to dziedzina wiedzy, czerpiąca z psychiatrii i geriatrii, zajmująca się zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego.
...

plik odt

Pielegniarstwo psychiatryczne

pielegniartswo psychiatryczne , pojęcie zdrowia psychicznego
POJĘCIE -ZDROWIE PSYCHICZNE Brak naukowego potwierdzenia przysłowia ,, zdrowa psychika w zdrowym ciele” Występują dwie strony : strona psychiczna i strona somatyczna . Istnieje podporządkowanie strony psychicznej do strony somatycznej. Strona psychiczna jest zależna od strony somatycznej Strona somatyczna ( ludzkie ciało) jest elementem najlepiej znanym elementem . Ludzkie ciało jest doskonale poznane przez naukowców dokładnie...

plik doc

PSYCHIATRIA I PIELĘGNIAESTWO PSYCHIATRYCZNE

Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pielęgnowania chorego z depresją
PSYCHIATRIA I PIELĘGNIAESTWO PSYCHIATRYCZNE „Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pielęgnowania chorego z depresją” Dane o pacjencie Nazwisko i Imię- J.K. Płeć – mężczyzna Wiek – 58 lat Stan cywilny – wdowiec Wykształcenie- średnie Data przyjęcia do szpitala- Przyjęty do oddziału – psychiatria męska Analiza przypadku Pan J.K. lat 58 przyjęty n...

plik doc

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE Temat : Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z anoreksją i bulimią. OPIEKA PIELEGNIARSKA WOBEC PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO Z POWODU ANOREKSJI GRUPA CHORYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ:       Osoby z zaburzeniami odżywiania,       Dziewczęta w okresie dojrzewania,       Chłopcy z zaburzeniami tożsamości psychoseksualnej CEL OPIEKI PIELE...

plik docx

HISTORIA NAJSTARSZEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W pOLSCE


MAGDALENA BARAN HISTORIA NAJSTARZEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W POLSCE Osoby z zaburzeniami psychicznymi były przez wieki piętnowane - wypalano im na ciele specjalne znaki,  golono głowy, odprawiano nad nimi egzorcyzmy. Wszystko nadaremnie.  W końcu ktoś wymyślił, że obłąkanych trzeba po prostu zamknąć. I tak zostało już do dzisiaj. Choroby umysłowe dotykały ludzi od początku dziejów. Przez wieki różnie sobie z tym radzono, uznając ludzi niespełna rozumu za natchnionych przez bogów...

Ostatnie wyszukiwania