plik doc

Psychiatria

:]
Standardy postępowania Organizacja opieki nad chorym z otępieniem Opieka nad pacjentem z otępieniem powinna odbywać się pod nadzorem lekarza oraz przeszkolonej pielęgniarki, przy współudziale, w razie konieczności, fizykoterapeuty oraz pracownika socjalnego. Celem jej jest poprawa jakości życia chorego, jak najdłuższe zachowanie jego samodzielności w zakresie samoobsługi i odroczenie konieczności umieszczenia chorego w ośrodku opiekuńczym, ale także zapewnienie choremu poczucia bezpie...

plik doc

Proces pielęgnowania psychiatria

Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale psychiatrycznym, rozpoznanie DELIRIUM TREMENS
Pacjent M.J lat 57, pierwszy raz hospitalizowany w oddziale psychiatrycznym. Przyjęty z objawami zespołu abstynencyjnego w przebiegu zespołu zależności alkoholowej. W wywiadzie uzyskano informacje; pacjent trwający w nałogu od kilkudziesięciu lat, nie pije od 4 dni. Na oddziale z objawami zaburzeń auto i allopsychicznych, zaburzonym rytmem dobowym, Pacjent pobudzony psychoruchowo w wyniku czego został uni...

plik doc

psychiatria

psychiatria, stany zagrożenia, opis, objawy, postępowanie itp.
TEMAT: PODZIAŁ ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH wyróżniamy 2 grupy: niepsychotyczne psychotyczne Zaburzenia psychiczne ? wyraz i efekt działania czynników uszkadzających najwyższą aktywność psychiczną człowieka NIEPSYCHOTYCZNEPSYCHOTYCZNEchory nie traci nigdy sternictwa psychicznego (kontroluje co się z nim dzieje)występują ilościowe zmiany w aktywności psychicznej człowieka (czegoś mniej lub więcej, szybciej lub wolniej)chor...

plik doc

Psychiatria

przykladowe pytania na egzamin z przedmiotu psychiatria
1 jak podawac relanium? - dożylnie we wlewie rozcieńczonym glukozą lub nacl - podczas ataku nie rozcieńczamy - nalezy uważać na dawke ponieważ za duża upośledza układ oddechowy 2. Co to jest wielka warszawska mieszanina leków p/ psychotycznych pisercin+trilafon 3. Czy pielęgniarka może decydować o założeniu pasów? Może ale po tym powinna poinformować lekarza ktory zakłada kartę kiedy i przez kogo, podpis i pie...

plik pdf

Psychiatria test

przykladowy test z przedmiotu psychiatria na kierunku pielegniarstwo
1. Podaj sposób podawania relanium dożylnie. we wlewie: w dużym rozcieńczeniu w glukozie lub soli; podczas napadu drgawkowego: bez rozcieńczenia!, uważając na dawkę, by nie porazić ośrodka oddechowego. 2. Jakie leki wchodzą w skład tzw. „wielkiej warszawskiej”? W skład „wielkiej warszawskiej” wchodzą Tisercin i Trilafon. Tisercin: Działanie: Przewodzenie impulsów między komórkami nerwowymi w mózgu jest zakłócone w pewnych...

plik doc

Psychiatria

Egzamin
1.Autyzm wczesnodziecięcy: jest swoistym zespołem psychopatologicznym wczesnego dzieciństwa, o niejasnej etiologii 2.Podstawowymi objawami autyzmu wczesnodziecięcego są: zaburzenia kontaktu, brak emocji, opóźniony lub nieprawidłowy rozwój, obsesyjna potrzeba identyczności. 3.Zaburzenia mowy, napady złości, potrzeba identyczności oraz brak więzi emocjonalnej z otoczeniem letniego dziecka może świadczyć o: autyzmie wczesnodziecięcym 4.Dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym w życiu dor...

Ostatnie wyszukiwania