plik docx

metoda indywidulanych przypadków

opis metody indywidualnych przypadków, dostałam 5 więc może się komuś przyda=]

METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

„Metoda- sposób postępowania, świadomy i powtarzalny wybór działania;2)zespół ogólnych założeń badawczych, wytycznych w postępowaniu naukowym, lub sposób ujmowania badanych faktów.

Indywidualizm-poczucie niezależnośc...

plik docx

studium indywidualnych przypadkow

teoria na temat studium idywidualnych przypadkow

STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKOW

Metoda indywidualnych przypadków jest spuścizną pracy socjalnej stosowanej w praktyce. Za jej twórcę uznaje się Mary Richmond. Początki tej metody sięgają drugiego dziesięciolecia XX w. To właśnie w owym czasie prężny rozwój przemysłu i gospodarki przyczynił się do powszechnego poczucia osamotnienia i braku zainteresowania ze strony innych ludzi. Osoby nie po...

Ostatnie wyszukiwania