plik doc

Sciagi Filozofia

pomoc naukowa...
SPIS TREŚCI 1.GRECKA FILOZOFIA PRZYRODY I SYSTEMY PRESOKRATYCZNE. TALES Z MILETU, ANAKSYMANDER Z MILETU, ANAKSYMENES Z MILETU. 2. PARAMENIDES Z ELEI 3.DEMOKRYT Z ABDERY 4.PITAGORAS I JEGO SYSTEM FILOZ.-MORALNY 5.SOFIŚCI I ICH POGLĄDY FILOZOFICZNE. 6. INTELEKTUALIZM ETYCZNY SOKRATESA 7. IDEALIZM PLATONA 8. FILOZOFIA REALISTYCZNA ARYSTOTELES 9.EPIKUREIZM 10. SCEPTYCYZM 11. STOICYZM STAROŻYTNY 12. NEOPLATONIZM I FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSTWA OKRESU STAROŻ. I WCZESNEGO...

plik doc

Filozofia ściaga - podstawy

Ściaga na temat pojęć z elementów filozofii
Filozofia ? jest to umiłowanie mądrości (filo ? lubię, miłuję); (sofia- mądrość) Przedmiotem badań filozofii SA zjawiska i byt. Filozofia jest nauką o tym, co najważniejsze i najcenniejsze dla ludzkości. Pod nazwą filozofia mamy do czynienia z całą rodziną filozofii, z różnymi kierunkami. Możemy, więc mówić o badaniu nad jedna z odmian ( dziedzin) filozofii. Historia filozofii, to historia popełniania nieustannych pomyłek i przezwyciężania ich....

plik doc

Filozofia- egzamin


FILOZOFIA PYTANIE 1. Rozwój i powstanie filozofii. Filozofia jako nauka. FILOZOFIA = umiłowanie mądrości (z grec.) FILEO + SOPHIA miłość, kochanie, lubię, miłuje + mądrość Przedmiot filozofii FILOZOFIA to nauka o tym co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze, czyli we wcześniejszych okresach: NORMY MORALNE, BÓG I DUSZA, PRZYRODA. Przedmiotem filozofii był na początku ŚWIAT RZECZYWISTY, później zawężony do myśli ludzkich o świecie. Filozofia na początku nie była uznawana...

plik docx

formalizm

formalizm

Formalizm (kognitywistyka) lub formalizacja sposób postępowania, procedura, lub ich produkt ściśle przestrzegający uprzednio zdefiniowane reguły.

  1.  formalizm rosyjski kierunek w filozof...

plik doc

Źródła informacji dla dziennikarza

Źródła informacji dla dziennikarza
Źródła informacji dla dziennikarza Po zakończeniu kursu absolwent powinien: potrafić pisać proste informacje dziennikarskie na potrzeby różnych rodzajów mediów (prasa lokalna, prasa centralna, prasa opiniotwórcza, tabloidy, dzienniki, tygodniki, radio, TV, agencje informacyjne, Internet etc.) umieć przeprowadzać krótkie wywiady dla dzienników potrafić pisać krótkie artykuły o konfliktach społecznych (w których występują dwie wy...

plik doc

LOGIKA


1.Podział logiki,czym się zajmuje l.formalna L.dzieli się na:semiotyka,l.form.,ogólna metodol.nauk. L.f.zajmuje się związkami zachodzącymi między prawdziwością czy fałszem jakiś zdań ze względu na ich budowę a w szczególności o związku wynikania logicznego. 2.Podział semiotyki i czym się zajmuje metodologia ogólna. Semiotyka: semantyka, syntaktyka, pragmatyka. Metodol.ogólna zajmuje się sposobami postępowania a stosowanymi w procesie poznawania świata a przede wszystkim sposobami uza...

plik doc

logika

trochę wywodów prof.Kunickiego
WPROWADZENIE DO LOGIKI Logika to teoria czynności poznawczych, zajmująca się badaniem procesów poprawnego rozumowania, a w szczególności prawidłowości rządzących stwierdzaniem faktów, rozumowaniem oraz wyjaśnianiem. Każda nauka posługuje się logiką. Logika wywodzi się z filozofii. Jest samodzielną nauką. Logos- wiedza, nauka, słowo, rozum świata Logika to uporządkowany logicznie system twierdzeń: - o prawach rządzących rzeczywistością - o zjawis...

plik doc

notatki z logiki


LOGIKA Zdroworozsądkowe myślenie. Prawidłowość działania. Logika jako przedmiot polega na stworzeniu aparatu pojęciowego, który usprawnia język Zadania logiki: o Konstruuje aparaturę badacza o Wyrobienie sprawności myślenia o Sprecyzowanie pojęć o Formułowanie tez o Stawianie i rozwiązywanie problemów. Ojciec logiki- Arystoteles, logika służyła do wprowadzania. Wymienia 3 rodzaje logiki: o Semiotyka logiczna- rozróżnianie wy...

plik doc

Metody Badań Pedagogicznych

Metody Badań Pedagogicznych wykłady: zawiera teoretyczne podstawy badań, charakterystykę i funkcje teorii w badaniach pedagogicznych,obliczanie i interpretacje niektórych miar przeciętnych i rozproszonych ...
w1 - - pedagogika jako nauka - Warunki (przedmiot badan, terminologia, metodologia) (021006) Cele badania: Plan - przygotowanie koncepcji badań - pisemny plan własnych badań - odpowiada etapom badania naukowego Przeprowadzenie Opracowanie wyników Etapy badania naukowego a eta...

plik doc

pedagogika-

geneza pedagogiki, metodologia, Jan Amos Komeński, Kwintylian, Jan Fryderyk Herbrt itd
GENEZA PEDAGOGIKI, pedagogika (pedagog), ten kto prowadził chłopca. Gimnazjon, pochodzi od słowa gimnastyka, było to miejsce do ćwiczeń gimnastycznych. Ćwiczenia gimnastyczne były bardzo ważne dla greków. W gimnazjach prowadzono naukę, słuchano wykładów. Język grecki to język ludzi wykształconych, ludzi kulturalnych. GIMNAZJONY, inaczej palastreny odbywały się tam również ćwiczenia fizyczne, wojskowe, p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,