plik doc

gry komuterowa a psychika dziecka

Przedstawione wyżej pierwsze w Polsce badania empiryczne są zaledwie początkiem naukowego rozeznania problemu, ale już to, co udało się nam zbadać, jest bardzo niepokojące. Zapewne dojdzie do kolejnych, zostaną zorganizowane na ten temat konferencje i zjazdy, sprawa stanie się codziennym tematem w prasie. Tymczasem jednak setki dzieci i młodych ludzi godzinami bawi się w zabijanie, rozrywanie i deptanie przeciwników, słucha jęków ofiar i huku wybuchów, przyzwyczaja się do myślenia w kategoriach...

plik doc

czas ciała - czas człowieka

opis jednego z wątków poruszanych przez Tischnera w Sporze o istnienie człowieka
Czas ciała ? czas człowieka (Tischner) Według Tischnera zasadniczym błędem filozofii we wszystkich okresach jej historii jest próba określenia podmiotu uniwersalnego, nie będącego uwikłanym w płeć, ?czas ciała? czy jakiekolwiek indywidualizujące właściwości; tak czystego, że aż nieprawdziwego. Czas ciała nie jest czasem matematycznym, fizycznym. Jest on indywidualny, bez wyraźnych granic pomiędzy poszczegó...

plik docx

ściąga z edukacji matematycznej

ściąga z edukacji matematycznej

Bibliografia: „dziecięca matematyka”, „jak nauczyć dzieci sztuki gier”.

W książce „Dziecięca matematyka” Kolczyńska pisze, że dziecko które nie jest odpowiednio przygotowane emocjonalnie może doznać pewnych trudności w uczeniu się matematyki. Ważnym aspektem jest podejście dziecka do trudności ( podejście pozytywne lub ne...

plik doc

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej
Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej       Geneza pedagogiki porównawczej       Pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna – przedmiot, zadania, funkcje, terminologia       Teoretyczno-metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej na świecie. Definicja według Okonia: "Poznając szkolnictwo zagraniczne dochodzimy do lepszego rozumienia...

plik doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa z zawodoznawstwa - pełna (z przypisami i bibliografią).
Patrycja Wagner Pedagogika I Doradztwo zawodowe i personalne Grupa B Aby móc zrozumieć i dogłębnie zanalizować koncepcje i sposoby badania procesu pracy zapoznałam się z głównymi pojęciami pedagogiki pracy niezbędnymi do prawidłowego zrozumienia tematu. Jak podaje Stefan Kwiatkowski ?podstawowym pojęciem pedagogiki pracy jest praca rozumiana jako wartość uniwersalna ? punkt odniesienia d...

plik doc

Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Wykład z Podstaw Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Pedagogika Resocjalizacyjna jest to nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie uwzględniając aspekt naprawczy, uwzględnia się dwa aspekty wychowania jednostek niedostosowanych społecznie: - aspekt naprawczy - aspekt profilaktyczny uwzględniając te dwa aspekty wychowania jednostek niedostosowanych społecznie można powiedzieć ze pedagogika resocjalizacyjna jest to nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie i zagr...

plik doc

pedeutologia-wykład

I. Pedeutologia jako nauka o nauczycielu. PEDEUTOLOGIA ? dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. Jest jedną z rozwijających się dynamicznie subdyscyplin pedagogiki i obejmuje m.in. badania nad: - cechami osobowości nauczyciela (wychowawcy) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania , - rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy), oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej itp., -efektywnością kształcenia jako wynikiem pracy nauczyciela.
I. Ped...

plik docx

HISTORIA WYCHOWANIA

Sebastian Petrycy, Andrezj Frycz Modrzewski, Erazm Gliczner, Erazm z Roterdamu - o wychowaniu krótko i na temat

SEBASTJAN PETRYCY

- Sebastjan Petrycy z Pilzna (1554 1626)

- lekarz, filozof, społecznik

- prof...

plik doc

ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY.

Na pedagogikę czasu wolnego
ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY. Wśród różnego typu zachowań traktowanych jako dobra kultury warto zwrócić uwagę na grupę obejmowaną ogólnym terminem: zabawa. Zabawa, jako czynność naturalna, spotykana także u zwierząt jest jedną z form zachowania szczególnie istotą w okresie dzieciństwa. Z tego właśnie punktu widzenia, dla określenia jej roli w rozwoju człowieka, była wielokrotnie badana przez psychologów. Pojęcie Homo ludens (z łaciny w dosłownym tłuma...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,