plik doc

Przygotowanie chorego do operacji w trybie naglym

przygotowanie
Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym. Operacja, zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny – wszelkiego rodzaju zabiegi na narządach i tkankach ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego, bądź postępowanie diagnostyczne przeprowadzane w taki sposób. Wbrew nazwie, zabiegi chirurgiczne nie należą do kompetencji wyłącznie lekarzy chirurgów - do operacji należy m.in. cięcie cesarskie, będące jednym z podstawowych zabiegów wykonywa...

plik doc

powikłania pooperacyjne

powikłania pooperacyjne wczesne i późne
POWIKŁANIA POOPERACYJNE       Okres pooperacyjny kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, podobnie jak sam zabieg operacyjny. Dokładne przygotowanie chorego do zabiegu, a także wnikliwa obserwacja po zabiegu, polegająca na wczesnym uchwyceniu najmniejszej zmiany w organizmie oraz prawidłowa pielęgnacja, oparta na wiedzy zawodowej, pozwalają uniknąć wielu powikłań pooperacyjnych.       Każde działanie diagnostyczne i le...

plik doc

powikłania pooperacyjne

Opis powikłań pooperacyjnych
POWIKŁANIA POOPERACYJNE       Okres pooperacyjny kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, podobnie jak sam zabieg operacyjny. Dokładne przygotowanie chorego do zabiegu, a także wnikliwa obserwacja po zabiegu, polegająca na wczesnym uchwyceniu najmniejszej zmiany w organizmie oraz prawidłowa pielęgnacja, oparta na wiedzy zawodowej, pozwalają uniknąć wielu powikłań pooperacyjnych.       Każde działanie diagnostyczne i lecznicze zwią...

plik doc

Leczenie bólu pooperacyjnego


Leczenie bólu pooperacyjnego Ból pooperacyjny jest rodzajem bólu ostrego i powstaje w wyniku śródoperacyjnego przerwania ciągłości tkanek lub narządów. Źródłem są uszkodzone tkanki powierzchowne (skóra, tkanka podskórna, błony śluzowe), jak również struktury położone głębiej (mięśnie, powięzie, więzadła, okostna). Kiedy mamy do czynienia z rozległym zabiegiem chirurgicznym, oprócz bólu somatycznego powierzchownego i głębokiego, pojawia się także element trzewny, wywołany zarówno przez sku...

plik doc

Dr Żmijeswska Pedagogika II rok


      Ustosunkuj się do następującej wypowiedzi: "Psychologia rozwoju człowieka jest takim działaniem psychologii, który zajmuje się rozwojem dzieci i młodzieży" Psychologia rozwoju człowieka zajmuje się rozwojem człowieka od narodzin aż do śmierci. Rozwój, psychologia rozwojowa- jeden z teoretycznych działów psychologii. Przedmiotem psychologi jest główne zachowanie człowieka i procesy psychiczne. Początkowo psychologia rozwoju przewidywała, że zmiany w zachowaniu i proc...

plik odt

proces pielegnowania guza wątroby

Diagnozy pielęgniarskie, Opis guza wątroby, opis przypadku

Praca samokształceniowa z pielęgniarstwa chirurgicznego.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z guzem wątroby.
Spis treści
Rozdział I
Aspekty kliniczne
…………………………………………………….
1.0.Wstęp............................................................

plik doc

przygotowanie chorgo

przygotowanie do zabiegu
Temat: Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i pilnym 1. Tryb planowany Przygotowanie do operacji –działania podejmowane przez personel w celu osiągnięcie przez chorego gotowości do leczenia. 2. Przygotowanie psychiczne pacjenta do operacji:       „Lęk przedoperacyjny”       Traktowanie każdego chorego indywidualnie       Zrozumienie dla jego problemów       Zapewnienie...

plik doc

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i nagłym
      Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i nagłym Tryb planowy Zabieg operacyjny to inwazyjna metoda leczenia polegająca na przecięciu skóry, błon śluzowych i innych tkanek w celu przywrócenia prawidłowej funkcji narządu, układu. Przygotowanie pacjenta do operacji dzieli się na 4 rodzaje: -psychiczne dalsze -psychiczne bliższe -fizyczne dalsze -fizyczne bliższe. Prz...

plik doc

Przygotowanie do operacji

Przygotowanie pacjenta do operacji
Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego obejmuje zarówno sferę psychiczną, jak i sferę fizyczną. Oba obszary przygotowania są bardzo ważne, a czynności, jakie podejmuje w ich ramach pielęgniarka, należą do istotnych elementów stanowiących o bezpieczeństwie pacjenta i pomyślnym przebiegu zabiegu operacyjnego. Przygotowanie psychiczne chorego do operacji Przed zabiegiem operacyjnym, jak i przed każdym b...

plik doc

Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego


PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO PORODU NATURALNEGO Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu fizjologicznego powinno się składać z fazy psychicznej i fizycznej. Przygotowanie psychiczne. Ciąża jest złożonym zjawiskiem obejmującym wiele procesów morfologicznych, fizjologicznych, jak również psychicznych. Dynamika procesów emocjonalnych doświadczanych przez kobietę jest intensywna od samego początku ciąży aż do jej końca i zależy od cech osobniczych, jak również od sytuacji życiowej i ot...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,