plik doc

oparzenia, wszczepy, przeszczepy

chirurgia, oparzenia
Wydział Pielęgniarstwa Studia magisterskie 1 rok PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z CHIRURGII Temat: Pielęgnowanie pacjenta z ciężkim oparzeniem. Wszczepy i przeszczepy. LUBLIN 2009 Oparzenie Uraz tkanek spowodowany działaniem wysokiej temperatury (90% oparzeń), płynów żrących (5%) oraz prądu elektrycznego lub wyładowania atmosferycznego (5%). W zależności od temperatury i czasu jej działania uszkodzenia tkanek wahają...

plik odt

Badania fizykalne-jama brzuszna


BADANIE JAMY BRZUSZNEJ. WYWIAD: -trudności lub ból podczas połykania -występowanie niestrawności(z dokładnym określeniem czy jest to uczucie pieczenia,rozpierania czy nagromadzenie gazów) -występowanie nudności,wymiotów-okoliczności ich pojawienia się,wygląd i ilość. -bóle brzucha(najczęstrza dolegliwość) -apetyt,ciężar ciała,wzrost -spadek masy ciała w określonym odstępie czasu -wypróżnienia-ich regularność,konsystencja,barwa -ustalić czy pacjent stosuje urzywki(papierosy,kawa...

plik doc

Przygotowanie chorego do zabiegu i pielęgnowanie po przeszczepie narzą


PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZABIEGU I PIELĘGNOWANIE PO PRZESZCZEPIE NARZĄDU ?Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości.? Papież Jan Paweł II ANNA DOBROWOLSKA GR.4 2008/2009r Transplantologia cz...

plik doc

schorzenia wątroby w badaniach fizykalnych

badania fizykalne - wątroba
Emilia Starzcewska Iza Janicka Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielegniarstwo zaoczne (sem. II)                                     OBJAWY CHORÓB WĄTROBY W BADANIACH FIZYKALNYCH Pierwszą czynnością jaką wykonujemy rozpoczynając badanie jest przeprowadzenie wywiadu, pytamy pacjenta czy odczuwa ból w jamie brzusznej (lokalizacja bólu, ro...

plik doc

genetyka test

test 2013
Pytania z genetyki, które miało położnictwo. A przerabiali te same tematy co my na ćwiczeniach i wykładach. 1. Jaką chorobą jest mukowiscydoza odp: autosomalną recesywną 2. Choroby wywołane mutacją pojedyńczego genu 3. Jakieś pytanie o zespół " szczęśliwej kukiełki" ... 4. Jaka choroba objawia się płetwiastą szyją 5. Co to jest polidaktylia odp: wielopalczastość 6. zespół edwardsa 7. Jakieś pytanie o koliste chromosomy 8. co to atenuacja 9. endoreplikacja prowadzi do......

plik doc

Etyczne aspekty transplantacji

Etyczne aspekty transplantacji
Etyczne aspekty transplantacji Transplantacja jest to przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała do innego lub w obrębie jednego ciała. Do przeszczepienia pobierać można różne tkanki czy całe organy: te, które są regenerowane przez organizm (np. krew), te, które się nie regenerują, ale bez których człowiek może żyć (np. jedna nerka lub płuco, część jelit), oraz te, które są niezbędne do życia (np. serce, wątroba). Pobrani...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,