plik doc

PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI

Opracowane zagadnienia do egzaminu z przedmiotu PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI
ZAGADNIENA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH ŚRODKI LECZNICZO ? WYCHOWAWCZE ZOBOWIĄZANIE NIELETNIEGO DO OKREŚLONEGO POSTĘPOWANIA NADZÓR KURATORA ZAWIESZENIE ZAKŁADU POPRAWCZEGO PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH RODZAJE ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH WARUNKI UMIESZCZENIA NIELETNIEGO WYCHOWANKA ZAKŁAD...

plik pdf

Pedagogika Penitencjalna

Wykłady z zakresu pedagogiki penitencjalnej
WYKŁAD 2. Pedagogika penitencjarna Kara pozbawienia wolności i jej cele Koncepcja kary kryminalnej  wg. Zachariego (początek XIX w.)  wg. L.Lernell’a (1977r.) Koncepcja kary kryminalnej wg. Zachariego:  bezwzględne lub absolutne – kara jest celem samym w sobie bo czyn musi być karą  względne lub relatywne – kara jest instrumentem, środkiem do realizacji celów użytych dla jednostek lub dla społeczeństwa jako całości, kara jest uzasadniona wtedy...

plik doc

KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW


Kara śmierci - argumenty za i przeciw ?Kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego człowieka, z tą jedynie różnicą, że nikt do tej pory nie próbował uzasadniać konieczności istnienia raka?. Camus ?Rozważania o gilotynie? Zwolennicy kary śmierci odwołują się przede wszystkim do przesłanek rozumowych. Wychodząc od podstawowej przesłanki, że państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom spokój społ...

plik doc

Etyka, a kara śmierci

etyczne poglądy na karę śmierci
ETYKA A KARA ŚMIERCI Kara śmierci jest to "kara główna, kara ostateczna - polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa. Przeciwnicy tej kary uważają , że: *jest to kara nieużyteczna, niekonieczna, niesprawiedliwa, nieproporcjonalna, *nienaprawialna, niesłuszna, nieuzasadniona, sprzeczna z celami kary, nie odstrasza, *stanowi pogwałcenie życia ludzkiego, godności człowieka, jest niehumanitarna, * pozbawia skazanego prawa do godnej śmierci, wytwa...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
Kara grzywny jest jedną z kar przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym za przestępstwo skarbowe art. 22 § 1 pkt.1 oraz jedyną karą za wykroczenie skarbowe art. 47§1. Kara grzywny za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w systemie stawek dziennych. Polega on wymierzaniu kary grzywny w dwóch etapach. Pierwszym sąd orzeka liczbę stawek dziennych proporcjonalną do ciężaru gatunkowego popełnionego przestępstwa skarbowego, a w drugim etapie wysokość jednej stawki dziennej według indywidua...

plik doc

Zachowania przestępcze

Zachowania przestępcze... krótko, zwięźle i na temat...
Zachowania przestępcze 1. Etymologia przestępstwa Pojecie przestępstwa wywodzi się od określenia z prawa rzymskiego ? łac. crimen , które jest zbliżone znaczeniowo do łac. delicta ( delikt- przestępstwo, przewinienie) i powszechnie w języku prawniczym oznacza przestępstwo prawa publicznego, inaczej czyn zabroniony w prawie karnym. 2. Definicja przestępstwa Przestępstwo- jest to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbro...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
Zagadnienia – PRAWO KARNE SKARBOWE – dr Igor Zduński       Pojęcie, znaczenie i funkcje prawa karnego skarbowego. Prawo karne skarbowe – stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego wyodrębnioną ze względów przedmiotowych, regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo wspólnot europejskich oraz postępowanie w sprawach karnych skarbowych i postępowanie wykonawcze dotyczące wydanych...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
Zagadnienia z prawa karno skarbowego wykład z dr I. Zduński podane 20.11.2011r.       Analiza prawa karnego skarbowego: funkcja prawa karnego skarbowego funkcja egzekucyjna zwrócić uwagę na czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji.       Rodzaje sankcji i dyspozycji       Definicja przestępstwa i wykroczenia       Okoliczności uchylające winę       Formy popełnienia...

plik doc

prawo karne

opracowania
ELEMENTY PRAWA KARNEGO I WIEDZY O WYKROCZENIACH Sprawca-czyn-ofiara-sprawca Nauki penalne ? prawo ? karne Nauki prawa karnego Nauki procesu karnego Kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia, psychologia kryminalistyczna, socjologia kryminalistyczna, nauki cwasi penalne: medycyna, psychiatria sądowa. Przestępstwo ? czyn indywidualny człowieka, zachowanie niezgodne z prawem. Przestępczość ? zjawisko społeczne, ogół czynów przestępczych na jakimś terenie. Kodeks k...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,