plik pdf

Konstruowanie kół zębatych

Projekt z PKM. Konstruowanie (obliczenia) kół zebatych
Katedra InŜynierii Mechanicznej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Grabiński Patryk Rok akdem. Studia (D/Z) Specjalność Semestr Grupa 2007/08 D BiEPS 5 M03 Zadanie konstrukcyjne nr 1 Temat: Konstruowanie kół zębatych Data wydania 25.01.08r Data oddania Ocena Podpis -1- Dane Obliczenia Dla przekładni zębatej o zębach prostych dane są: Wynik mo = m m = 4,5 Z1 = 9 mo = m i = 1 : 4,5 βo = 0 l w = 0,2m lo...

plik docx

funkcje motoryczne

objawy zaburzeń funkcji motorycznych

Objawy zaburzeń funkcji motorycznych

•  nieczytelny zapis, brzydkie pismo utrudniające precyzyjny zapis a co za tym idzie wykonywanie działań

•  nienadążanie z przepisywaniem z tablicy, wolne tempo wykonywania obliczeń, dłuższy czas pisania sprawdzianów

plik pdf

zginanie


ZGINANIE PŁASKIE BELEK PROSTYCH WYKRESY SIŁ POPRZECZNYCH I MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH Zginanie płaskie: wszystkie siły zewnętrzne czynne (obciążenia) i bierne (reakcje) leżą w jednej wspólnej płaszczyźnie przechodzącej przez oś belki Zginanie proste: kierunek wektora momentu zginającego pokrywa się z kierunkiem osi symetrii przekroju poprzecznego belki. Do wyznaczania sił wewnętrznych wykorzystuje się metodę myślowych przekrojów. Przy stałym przekroju belki granicami odcinków, w których należ...

plik pdf

Zginanie płaskie belek prostych

zginanie płaskie belek prostych
ZGINANIE PŁASKIE BELEK PROSTYCH WYKRESY SIŁ POPRZECZNYCH I MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH Zginanie płaskie: wszystkie siły zewnętrzne czynne (obciążenia) i bierne (reakcje) leżą w jednej wspólnej płaszczyźnie przechodzącej przez oś belki Zginanie proste: kierunek wektora momentu zginającego pokrywa się z kierunkiem osi symetrii przekroju poprzecznego belki. Do wyznaczania sił wewnętrznych wykorzystuje się metodę myślowych przekrojów. Przy stałym przekroju belki gran...

plik doc

Kształtowanie pojęć geometrycznych

Kształtowanie pojęć geometrycznych - opracowane z książki: J. Nowik ?Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej?.
Z książki: J. Nowik „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Kształtowanie pojęć geometrycznych Kończąc przedszkole, dziecko:       Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia; kropami stopa za stopą;       Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó...

plik doc

Konspekt edukacyjny PEDIATRIA

fajna
Konspekt edukacyjny Temat: Prawidłowe mycie zębów Przygotowała Magdalena Dziedzic Odbiorca: dzieci na oddziale pediatrycznym w wieku 5 – 10 lat. Przewidywany czas zajęć: 30 minut Cele ogólne: dziecko umie prawidłowo myć zęby umie dbać o higienę jamy ustnej wie co to jest próchnica zębów Cele szczegółowe: dziecko rozumie dlaczego prawidłowe mycie zębów jest bardzo ważne dziecko wie dlaczego powstaje próchnica zębów wie jakiej szczoteczki i pasty używać wie kiedy wym...

plik doc

Konspekt edukacyjny PEDIATRIA

notatka jak notatka
Konspekt edukacyjny Temat: Prawidłowe mycie zębów Odbiorca: dzieci na oddziale pediatrycznym w wieku 5 – 10 lat. Przewidywany czas zajęć: 30 minut Cele ogólne: dziecko umie prawidłowo myć zęby umie dbać o higienę jamy ustnej wie co to jest próchnica zębów Cele szczegółowe: dziecko rozumie dlaczego prawidłowe mycie zębów jest bardzo ważne dziecko wie dlaczego powstaje próchnica zębów wie jakiej szczoteczki i pasty używać wie kiedy wymienić szczoteczkę d...

plik docx

Labolatorium przesyłu energii.

Badanie rozpływu prądów i spadków napięć w prostych układach sieci rozdzielczych na analizatorze prądu stałego.

plik docx

Zapalenie macicy

zapalenie macicy jej budowa. Zapalenie błony śluzowej macicy

Macica ma kształt spłaszczonej gruszki o długości około 7-9 cm, szerokości ok. 5 cm i grubości około 2,5cm. Waga narządu to około 40g.

Zbudowana jest głownie z tkanki mięśniowej i są to komórki mięśni gładkich, od...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,