plik doc

Typy społeczeństw

notatki wykonane na wykładzie
WYKŁAD 1 TYPY SPOŁECZEŃSTW SOCJOLOGIA BADA (w systematyczny sposób) -funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, grup, instytucji itd. -społeczne reguły, procesy, struktury -więzi i grupy społeczne itd. TYPY SPOŁECZEŃSTW (6) Myśliwsko-zbierackie Kopieniackie Pasterskie Rolnicze Przemysłowe Postindustrialne Myśliwsko-zbierackie a. najstarsze b. brak nadwyżek żywności Kopieniackie a. powstało między XII a X w pne b. społeczeństwo o...

plik doc

Cele hodowli roślin

Hodowla
Cele hodowli roślin- zwiększenie plenności. Osiąga się to przez wytworzenie plenniejszych odmian, ale nie przez ulepszenie ich swoistych cech, lecz przez zwiększenie ogólnej sprawności roślin. - wytwarzanie odmian ulepszonych pod względem technicznej dogodności dla producenta - otrzymanie odmian odpornych na choroby i szkodniki Określenie celu hodowli następne uzależnione jest od właściwości danego gatunku i dostępności materiału wyjściowego. Hodowca musi zadecydować - jaki w...

plik doc

Bioindykatory roślinne


Rośliny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych wymagają oprócz składników pokarmowych i wody, również korzystnego układu czynników klimatycznych (np. temperatura, światło). Sam fakt reagowania roślin na czynniki zewnętrzne wskazuje na ich rolę wskaźnikową czyli bioindykacyjną. Na podstawie występowania odpowiednich gatunków roślin w środowisku można ocenić warunki klimatyczne (np. temperaturę powietrza i gleby, stosunki świetlne), chemiczne właściwości gleby dotyczące jej kwasowości...

plik doc

Egzamin z socjologii

Odpowiedzi na egzamin z socjologii.
Egzamin z Socjologii       Czym zajmuje się socjologia. To nauka o społeczeństwie, badająca systematyczny sposób funkcjonowania i zmian społeczeństwa. - Składa się z konkurujących ze sobą tradycji i szkół myślenia,...

plik doc

metody biologiczne ochrony

praca na ekologie z metod ochrony
Metody biologiczne w ochronie roślin, uprawy współrzędne, oddziaływanie roślin na siebie. Biologiczna ochrona roślin.       W uprawach biologicznych ogranicza się stosowanie chemicznych środków ochrony roślin praktycznie do zera, dlatego uprawy stają się bardziej narażone na ataki szkodników i patogenów. Rozwiązaniem są tutaj uprawy współrzędne uwzględniające wpływ danego gatunku na ograniczenie lub nawet wyeliminowanie szkodliwego czynni...

plik doc

integrowane metody ochrony roślin

integrowane metody ochrony roślin , praca na produkcję roślinną
By zrozumieć scharakteryzowane poniżej integrowane metody ochrony roślin trzeba wyjaśnić kilka pojęć z tym związanych:       Ochrona roślin – jest to zapobieganie i zwalczanie agrofagów w sposób bezpieczny dla człowieka i środowiska, mające na celu ograniczenie strat produkcji roślinnej. Znaczenie ochrony roślin wzrasta wraz z intensyfikacją i specjalizacją w produkcji roślinnej.       Agrofagi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,