plik doc

model terapii osób chorych na schizofrenie

Na jakich przesłankach opiera się model terapii osób chorych na schizofrenię:
Marta Grabarczyk, Grupa II 2. Na jakich przesłankach opiera się model terapii osób chorych na schizofrenię:       cel terapii: Celem terapii jest pomaganie rodzinie w lepszym radzeniu sobie z chorym członkiem, cierpiącym na określoną chorobę. Rodzinę należy traktować jako sprzymierzeńca w leczeniu pacjenta chorego na schizofrenię.       rola terapeuty w udzielaniu pomocy w rodz...

plik pdf

kalendarz09_10.pdf


KALENDARZ AKADEMICKI 2009/2010 I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2009 r. do 21 lutego 2010 r. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się 3 października 2009 r., a dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych 9 października 2009 r. i trwają do 31 stycznia 2010 r. Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: - 16 października - dzień rektorski z okazji Dnia Edukacji Narodowej (st. stacjonarne i niestacjonarne); - 31...

plik doc

System partyjny Szwecji


PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE SZWECJI Parlament Szwedzki : Układ powiązań charakterystyczny dla umiarkowanego, aczkolwiek niezrównoważonego pluralizmu. Parlament- jednoizbowy Riksdag, który liczy 349 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata, (w latach 1969 – 1994 kadencja Riksdagu wynosiła 3 lata). Deputowani wybierani są według systemu proporcjonalnego (zmodyfikowany system Sainte-Laguë). 310 mandatów rozdzielanych jest w okręgach, a 39 z krajowych list...

plik doc

bardach prawo konstytucyjne skrypt

streszczenie ksizaki bardacha - prawo konstytucyjne.
KU NOWEJ KONSTYTUCJI KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) typowe zasady demokratycznego systemu: suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw obywatelskich; parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislatywą a egzekutywą ? silniejszy parlament, uzależniony od niego rząd, ceremonialne znaczenie prezydenta ? obawa przed Piłsudskim); Parlament ?...

plik doc

prezentacja kofeina

prezentacja
Kofeina Organiczny związek chemiczny, jest środkiem psychoaktywnym z grupy stymulantów. Jest stosowana jako dodatek do niektórych produktów, w tym napojów energetyzujących a także do innych napojów, przede wszystkim gazowanych, takich jak cola. Po dłuższym okresie regularnego przyjmowania kofeiny występuje zjawisko tolerancji, czyli stopniowego osłabienia odpowiedzbiologicznej ustroju. Kofeinę wykrywa się u wielu gatunków roślin. Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami kofeiny...

plik doc

,,Stanisław Konarski i jego reforma szkół pijarskich\"

praca na temat życia Stanisława Konarskiego i jego reformy szkół pijarskich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,,Stanisław Konarski i jego reforma szkół pijarskich” Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Historia wychowania i myśli pedagogicznej Tarnobrzeg 2010 Uczony, polityk, wychowawca młodzieży, prowincjał polskiej prowincji pijarów, uczestnik obiadów czwartkowych w zamku królewskim- tak oto możemy skromnie ok...

plik docx

muzykoterpia

Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Muzykoterapia  dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami na...

plik docx

muzykoterpia

Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Muzykoterapia  dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami na...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,