plik doc

teorie starzenia się

teorie starzenia się
"Starość jest tylko na poły tak przyjemna, jak skłonni bylibyśmy sądzić, w każdym razie wiąże się ona z powolnym rozkładem ciała, owej maszyny, z którą w swym szaleństwie się utożsamiamy”       Carl Gustav Jung       TEORIE STARZENIA SIĘ Starzenie się to zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórk...

plik doc

Postawy młodzieży wobec osób starszych


POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC OSÓB STARSZYCH ANNA DOBROWOLSKA GR. 4 2008/2009r Przemijanie, śmierć i zachowanie wiecznej młodości to zagadnienia, które ludzkość pragnie zgłębić od wieków ? z różnym skutkiem. Powstawały poematy, eseje, wiersze i pieśni na ten temat. Wiele form sztuki zajmowało się tą tematyką. Byli nawet tacy, którzy pragnęli zapobieżenia starości a zarazem śmierci. Horacy próbował zapewnić sobie nie...

plik doc

pielęgniarstwo geriatryczne

samokształcenie- formy opieki nad osobami starszymi w Polsce
Bogna Kołodziejczak II rok Pielęgniarstwa Nr. Albumu: 11891 Praca samokształceniowa z zakresu Pielęgniarstwa Geriatrycznego. Temat: Organizacja opieki nad osobą starszą w Polsce. Mechanizmy starzenia się od dawna budzą zainteresowanie naukowców i nie tylko, między innymi dlatego są przedmiotem wielu badań naukowych. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych teoriach starzenia się, które próbują wyjaśnić to złożone zjawis...

plik doc

Charakterystyczne cechy starzenia

praca zaliczeniowa
Charakterystyczne cechy starzenia ( z uwzględnieniem poszczególnych układów Starzenie się, się jak wiadomo , jest procesem fizjologicznym , nieodwracalnym. Proces ten przyspieszają wszelkie choroby , zwłaszcza przewlekłe , jak gruźlica, gościec stawowy itp. Następnie nadmierna praca zawodowa, zarówno fizyczna jak i umysłowa ,niehigieniczny tryb życia , niedojadanie, niedosypianie, nadużywanie alkoholu i tytoniu, nadużycia płciowe itp. Przyjmuje się że, iż starość zaczy...

plik doc

geriatria

promocja zdrowia i profilaktyka chorób u ludzi w podeszłym wieku
Wraz z postępem procesów starzenia się w narządach pojawiają się zmiany inwolucyjne i atroficzne o różnym stopniu nasilenia. W układzie oddechowym następuje między innymi ograniczenie powierzchni wymiany gazów i pogrubienie bariery pęcherzykowo-włośniczkowej, spadek sprężystości płuc, usztywnienie klatki piersiowej.[1] Proces starzenia się tkanki płucnej jest wielokierunkowy i prowadzi do spadku wydolności fizycznej oraz z...

plik doc

geriatria

II rok pielęgniarstwa
GERIATRIA KLINIKA – WYKŁAD 1       dr. Urszula Kwapisz UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE STAROŚCI MECHANIZMY STARZENIA SIĘ – WSPÓŁCZESNE TEORIE Biologiczne aspekty starzenia się: I. Teorie genetyczne       teoria sumowania się błędów       neurogenna teoria starzenia       teoria zegara molekularnego Wg. Brocklenhust starzenie jest : kontynuacja programu różnicowania ze śmiercią, ma wartości ewol...

plik docx

Problemy zdrowotne wieku podeszłego

pielegniarstwo w wieku podeszłym

PROBLEMY ZDROWOTNE WIEKU PODESZŁEGO

STARZENIE SIĘ CZLOWIEKA - GERONTOLOGIA - Z punktu widzenia biologii wyróżnia się trzy zjawiska, które łączą się z przemijaniem życia: - długowieczność rozumiana jako czas, który osobnik ma szanse przeżyć w optymalnych warunkach - starzenie się, podczas którego dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu - śmierć, która je...

plik doc

Aktywność fizyczna osób starszych

Aktywność fizyczna u osób starszych
Aktywność fizyczna osób starszych – przykłady dobrego działania       Jednym czynników warunkujących nie tylko prawidłowy rozwój organizmu ale także prawidłowy przebieg procesów starzenia się, jest wydolność i sprawność fizyczna. Wysoki ich poziom uzyskany w młodości i podtrzymywany w okresie dojrzałości przez sport i ćwiczenia fizyczne oraz różne formy rekreacji ruchowej i turystyki zapewnia nie tylko zdrowie , ale także wo...

plik doc

referat z kosmetologii


Olga Trandziuk Studium Kosmetyczne w Warszawie. REFERAT Z KOSMETOLOGII Temat: Pielęgnacja skóry suchej. Wyróżniany trzy typy cery: sucha, normalna i tłusta. Typ cery może ulegać zmianie w zależności od pory roku (np. zimą skóra staje się bardziej sucha), od poziomu hormonów i aktualnego stanu zdrowia. Każdy typ cery wymaga szczególnej pielęgnacji, tylko odpowiednio zadbana skóra może być piękna i pełna blasku. Jednak zanim przystąpimy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,