plik doc

historia wychowania

pedagogika
2. Komisja Edukacji Narodowej - KEN W 18 wieku byl coraz silniejszy obóz postepowy w Polsce, który zmierzal do gruntownej reformy ustaw (ustroju RP). Zmierzal do przeciwdzialania anarchii magnackiej, zniesienia "liberum veto", odnowy roli sejmu. Dazono do zerwania z wychowaniem koscielnym, zakonnym na rzecz wychowania panstwowego. Akademia Jagiellonska zachowywala sie opornie wobec reformacji, trwala na pozycjach katolickich, stronili od niej wszyscy innowiercy. Pod w...

plik docx

Szkolnictwo w monarchii Karola Wielkiego

Karol Wielki

Szkolnictwo i nauka w monarchii Karola Wielkiego.

W swej polityce wewnętrznej Karol Wielki starał się wprowadzić scentralizowane rządy w państwie. Podstawową rolę w zarządzie państwem odgrywały ustawy wydawane przez króla, nazywane kapitularzami. Były to spisywane podczas wieców królewskie zarządzenia. Jednym z elementów, na których Karol Wielki oparł swoją władzę był Kościół. Chrześcijańst...

plik docx

historia edukacji

wyklady

HISTORIA EDUKACJI I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ nie pisze wykładami pisze całość tak jak mam bez wyszczególniania dat i wykładów ale z tego co się orientuje to kompletne materiały

Zaliczenie:

- test wyboru 10 pytań

- definicja 5 pytań

- 2 pytania problemowe

Tematy samodzielne:<...

plik doc

KSOP odpowiedzi na 50 pytań

KSOP odp na 50 pytań
Konstytucyjny system organów państwa Reformy ustrojowe w Polsce w latach 1989-1992 Za czasów Gierka cała ideologia komunistyczna stała się czystą fasadą. Masowo rozpowszechniała się korupcja i łapówkarstwo, przez co system zaczął się staczać. W 1976r spożądzono pierwsze kartki (na cukier)- zaczął rozszerzać się system kartkowy. Wprowadzono podwójne ceny. 1980r. pod groźbą podwyżki artykułów spożywczych doszło do buntów i powstała ?solidarność?. 13 grudnia 1...

plik doc

aktywne metody w nauczaniu

na teoretyczne metody kształcenia(dydaktyka)
Aktywne metody w nauczaniu Czerwiec 2005 Od początku reformy edukacji, czyli od września roku 1999, w edukacji zmieniło się wiele: struktura kształcenia, programy i metody nauczania. Postawiono na aktywność ucznia, jego podmiotowość. Nauczyciele starają się rozwijać twórczość i kreatywność swoich uczniów. Nie ulega wątpliwości, że nowe metody, zwane aktywnymi, zadomowią się w edukacji i staną się dla nich inspiracją. Najważniejszą misją szkoln...

plik doc

rewolucja islamska 1979

rewolucja islamska przebieg skutki
Rewolucja islamska 1979 r. cofnęła Iran pod względem cywilizacyjnym. Był to przewrót dokonany przez fanatyków islamskich – fundamentalistów, którzy są nieprzejednanymi przeciwnikami jakichkolwiek odstępstw od zasad religii i zwolennikami państwa teokratycznego. Szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi sprawujący władzę od 1953 r. (nominalnie od 1941 r.) przeprowadził modernizację kraju na wzór państw zachodnich. Rozwinął przemysł i oświatę, przyznał równouprawni...

plik doc

Komunizm w Polsce

referat, historia komunizm
                                          Referat: Polska w czasach komunizmu 1.       PKWN zgodnie z decyzją Stalina przekształcił się 31 grudnia 1944 r. w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jego premierem pozostał Edward Osóbka – Morawski. Z rządu natomiast ustąpiła Wanda Wasilewska, była przewodnicząca Związku Patriotów Pols...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,