plik doc

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rzeczpospolita Szlachecka za Stanisława Augusta Poniatowskiego
Próby ratowania Rzeczpospolitej Szlacheckiej za Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli reformy jako antidotum na upadające państwo.? Praca ta ma charakter problemowy i przedstawia reformy przeprowadzone za czasów panowania ostatniego króla-elekta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i obejmuje lata 1764 (elekcja króla) do obrad sejmu w roku 1776. Końcowe lata panowania Augusta III Mocnego gwałtownie pogłębiły rozkład R...

plik doc

Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski - ocena jego panowania
Czy króla S.A. Poniatowskiego zaliczymy w poczet władców przegranych czy zwycięzców? Stanisław August Poniatowski był człowiekiem wykształconym i miał ambicje aby uczynić Polskę lepszą i mocniejszą. Wierzył w dobro Katarzyny II i poparcie Rosji, gdyż właśnie Katarzyna pomogła młodemu Poniatowskiemu w objęciu władzy. Był on więc uległy i podatny na wolę carycy. Stanisław August Poniatowski wstępował na tron mając zaledwie 33 lata. Pols...

plik doc

Szlachta w XVI w. i jej znaczenie

Szlachta w XVI w. i jej znaczenie
Szlachta w XVI w. i jej znaczenie   W XVI wieku w Rzeczpospolitej miały miejsce ważne zmiany i reformy. Wykształcił się nowy ustrój polityczny oraz gospodarczy. Następowały ciągłe zmiany granic na skutek zawieranych porozumień oraz nieustannie trwających wojen. Dominującą pozycje w państwie osiągnęła szlachta. Wiek XVI był wiekiem rozkwitu dla Rzeczpospolitej. Nastąpił wtedy ogromny rozwój terytorialny. Już w 1504 roku Zygmunt Stary wcielił do Polski...

plik doc

Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu

Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu
Od oświeconego absolutyzmu do oświeconego konserwatyzmu Wiele z reform przeprowadzonych w czasach oświeconego absolutyzmu okazało się trwałymi, nietrwała była jednak atmosfera intelektualnego sojuszu monarchów z filozofami. Szczytowe lata owego sojuszu przypadają na lata sześćdziesiąte i początek siedemdziesiątych, z punktem kulminacyjnym była kasata jezuitów. Realistyczna polityka kościelna spotkała się z falą filozoficznego ant...

plik doc

Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788)

Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788)
Elementy oświeconego monarchizmu w Polsce (1764-1788) Stanisław August był niewątpliwie jednym z najświatlejszych monarchów i Wolter w latach sześćdziesiątych stawiał go obok Fryderyka i Katarzyny na swoim Olimpie koronowanych filozofów. Jednakże było to jagnię między wilkami. W odniesieniu do Rzeczpospolitej trudno mówić o monarchii, a cóż dopiero o absolutyzmie. A jednak w Polsce zostały podjęte i częściowo dokonane reformy, któr...

plik doc

Czasy saskie

pytania ktore mogą pojawić się na sprawdzianie z czasow saskich.
1.oceń czasy saski z punktu widzenia polaków W wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy państwa. W wyniku rosnącej samowoli zrywano sejmy, a na wszelkie próby wzmocnienia władzy królewskiej odpowiadano buntami. ?Złota wolność?. Państwo polskie słabło politycznie i militarnie, natomiast jego sąsiedzi (Rosja, Austria, Prusy) w...

plik doc

Historia - Polska po II wojnie światowej 1

opracowanie tematów na ćwiczenia z Historii polski XXwieku
Mała Konstytucja z 1947 roku, Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1947 r. Nr 18, poz. 71), tymczasowa konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej składająca się z 32 artykułów ujętych w dziewięciu rozdziałach: * art. 1 (pełniący funkcję wstępu), * Rozdział I - Najwyższe organy Rzeczypospolitej (art. 2), * Rozdział II - Sejm Ust...

plik doc

REWOLUCJA 1905-1907 W ROSJI

REWOLUCJA 1905-1907 W ROSJI
rewolucja 1905-1907 W ROSJI rewolucja lutowa i październikowa w 1917 roku w rosji1. Przyczyny rewolucji 1905-1907 w RosjiA) kryzys ekonomiczny: bankructwa przedsiębiorstw, bezrobocie, klęski głodu; strajki, chłopi domagali się ziemi obszarniczejszybki rozwój kapitalizmu i powstawanie klasy robotniczejpowstanie ruchów politycznych dążących do obalenia caratu, wprowadzenia reform politycznych i ekonomicznych - Konstytucyjni Demokraci (kadeci), Socjal-Demokra...

plik doc

Szkoły Prawa Karnego

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego
SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE PRAWA KARNEGO 1) Kierunek racjonalistyczno-humanitarny wieku Oświecenia Na wstępie należy zauważyć, iż w Oświeceniu przystąpiono do realizacji postulatów o kodyfikację prawa karnego oraz o jego zmianę. Powodem usystematyzowania i reformy prawa karnego były naciski zamożnego mieszczaństwa, które chciało uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Czego się wówczas domagano? Wymierzania kar w przypadkach, granicach i metodami konie...

plik doc

SBW Notatki z ćwiczeń

Spis notatek z SBW
Starożytny Bliski Wschód notatki z ćwiczeń 2. Sumeryjskie państwa-miasta Zagadnienia: - źródła do okresu wczesno dynastycznego: a) pisane: tabliczki gliniane Źródła spisane w okresie wczesno dynastycznym:       Stella sępów – opisuje dzieje walk miasta Lagasz z Ummą. Ukazuje zwycięstwa Eanatuma z Lagasz nad Ummą ok. 2450 r. p.n.e. w pierwszych wersach ukazany jest atak Ummy na ziemie Lagasz. Następnie bogowie tworzą Eanatuma i wy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,