plik doc

Metodologia badań wykład nr 1

metodologia wykład nr 1
Metodologia badań pedagogicznych Wykład nr 1 28.02.2009 r. Wprowadzenie Metoda ? typowe, powtarzalne sposoby zbierania , przetwarzania , analizowania danych empirycznych. Metoda Badawcza ? typowe, powtarzalne, sprawdzalne, zweryfikowane sposoby zbierania , przetwarzania, analizowania danych empirycznych zmierzających do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w badaniu pytań. Przedmiot badań ? zespół zja...

plik doc

METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu

Metodologia badań pedagogicznych Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi (forma opracowanego materiału do nauki)
Metodologia badań pedagogicznych pytania do egzaminu Co to jest reprezentatywność? Budowa kwestionariusza. Jaka jest różnica między pytaniem socjologicznym a sondażowym? Co to jest standaryzacja? Wymień rodzaje ankiet- wady i zalety (jednej z wybranych ankiet). Rodzaje wywiadów socjologicznych. Typy pytań z kwestionariusza Typowe błędy w pytaniach....

plik doc

METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 Podstawowe pojęcia, metody, fazy procesu badawczego
Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 PODSTAWOWE POJĘCIA Metoda ? to typowe, powtarzalne sposoby zbierania, przetwarzania i analizowania Metoda badawcza ? to typowe, powtarzalne, zweryfikowane i sprawdzone sposoby zbierania, gromadzenia i interpretacji danych empirycznych, zmierzające do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na pytania stawiane w badaniach....

plik doc

Metody badań pedagogicznych

Zagadnienia na egzamin z metod badań pedagogicznych
Obserwacja Definicja obserwacji Obserwacja potoczna ? polega na spostrzeganiu faktów, zjawisk, czy zdarzeń bez podporządkowania ich ściśle określonym celom poznawczym. 3. Klasyfikacja obserwacji wg różnych kryteriów: - kontakt obserwatora z obserwowanym a) obserwacja bezpośrednia ? dotyczy zachowań osób obserwowanych w bezpośrednim z nim kontakcie, b) obserwacja pośrednia ? odnosi się nie wprost do obserwowanych zachowań, lecz do...

plik doc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

zagadnienia na kolokwium
Współczesny handel międzynarodowy. Najważniejszą formą międzynarodowej współpracy gospodarczej pozostaje handel międzynarodowy. Szybki wzrost gospodarczy należy szukać w postępie technicznym. Druga rewolucja przemysłowa znacznie bardziej zwiększyła możliwości międzynarodowego podziału pracy w przemyśle niż w rolnictwie i górnictwie. W jej wyniku nastąpił szybki rozwój handlu wewnątrzgałęziowego, czyli handlu polegającego na tym, że dwa kraje produkują towary ok...

plik odt

dydaktyka

skrypt z dydaktyki, najważniejsze rzeczy
Dydaktyka ogólna 1Dydaktyka jako nauka (określenie definicyjne, jej charakter, zakres zainteresowań). 2Pojęcia podstawowe-ich zakres znaczeniowy, cechy charakterystyczne. 3Przedmiot badaczy( 7 elementów). 4Celowość pracy dydaktycznej nauczyciela (określania cel:ogólny i szczegółowy, rola jaką pełnią, taksonomia celów nauczania). 5Treść nauczania (wymagania stawiane treściom i najbardziej znane teorie doboru treści kształcenia). 6Planowanie dyda...

plik docx

ściąga z metodologi

podstawowe zagadnienia z metodologi badań pedagogicznych

Pozna nie przygodne a poznanie naukowe-człowiek rodząc się poznaje otoczenie, poznanie to wystarcza do życia w społeczeństwie, nazwiemy to poznaniem przygodnym lub naturalnym. Wynikiem poznania potocznego jest wiedza potoczna a naukowego naukowa. Nauka funkcjonuje w znaczeniu dydaktycznym.

plik doc

zachowania seksualne wśród młodzieży

Zachowania seksualne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej. Celem niniejszej pracy było ukazanie zachowań seksualnych młodzieży ponadgimnazjalnej i ich wpływ na system moralności seksualnej.
Zachowania seksualne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej Streszczenie Wstęp. Ludzie młodzi, wkraczający dopiero w dorosłe życie stają przed dylematem wyboru określonych zachowań seksualnych. Modele zachowań seksualnych są głównie kształtowane p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,