plik doc

doradztwo zawodowe

jak zdobyc licencje doradcy zawodowego
Załącznik 7b Zadanie 2.1: Opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych występujących w PSZ STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZAWÓD DORADCA ZAWODOWY – 241 303 maj 2005 SPIS TREŚCI Informacja o AUTORACH       3 WPROWADZENIE       4 ZAKRES WERYFIKACJI STANDARDU DLA ZAWODU „DORADCA ZAWODOWY”       5 SŁOWNIK POJĘĆ       6 1.       Pods...

plik doc

doradztwo zawodowe

jak uzyskac licencje doradcy zawodowego
Załącznik 7b Zadanie 2.1: Opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych występujących w PSZ STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZAWÓD DORADCA ZAWODOWY – 241 303 maj 2005 SPIS TREŚCI Informacja o AUTORACH       3 WPROWADZENIE       4 ZAKRES WERYFIKACJI STANDARDU DLA ZAWODU „DORADCA ZAWODOWY”       5 SŁOWNIK POJĘĆ       6 1.       Pod...

plik odt

Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych

Referat z Geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
SPOŁECZNE SYSTEMY WSPARCIA OSÓB STARSZYCH Podstawowe jednostki administracji samorządowej, to jest gmina i powiat, mają prawny obowiązek zorganizowania w gminie ośrodka pomocy społecznej, a w powiecie centrum pomocy rodzinie. Obydwa te ogniwa są zobowiązane do działania w zakresie ludzi starych i niepełnosprawnych. Jednym z głównych zadań jest pomoc w organizowaniu życia ludzi starych, pozbawionych bliskiej rodziny, mieszkających samotnie...

plik rtf

zasady postepowania z pacjentem w terminalnej fazie choroby

.........................................................
zasady postepowania z pacjentem w terminalnej fazie choroby Zasady postępowania w ostatnich dniach życia chorych: 1. Rozpoznanie zbliżającej się śmierci. Powolne pojawianie się następujących objawów: • pogorszenie się kondycji fizycznej, postępujące osłabienie • wyniszczenie organizmu, • zamroczenie, ograniczowna zdolność poznawania, • znaczne ograniczenie przyjmowanego pokarmu i picia, • trudności w połykaniu leków....

plik doc

Badnia fizykalne

Notatki z badań fizykalnych gotowe na egzamin
Badanie fizykalne czyli całościowa ocena stanu pacjenta ma na celu ocenę stanu zdrowia, rozpoznanie patologii i postawienie wstępnej diagnozy. BADANIE FIZYKALNE:       podmiotowe – wywiad       przedmiotowe – badanie objawów obiektywnych za pomocą zmysłów i technik TECHNIKI       Obserwacja – obserwowanie skóry w celu wykrycia zmian       Obmacywania – dotyk, kształt narządu,...

plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania u kobiety z ciążą mnogą + opis ciąży mnogiej
Ciąża mnoga Częstość samoistnego występowania ciąż mnogich zmienia się wraz z charakterystyką demograficzną. W Japonii ciąże bliźniacze są o połowę rzadsze niż u rasy białej natomiast u amerykańskich murzynów bliźniacze występują częściej niż u białych Amerykanów. Dla lekarza położnika każda ciąża bliźniacza oznacza ciążę zagrożoną wystąpieniem wielu problemów medycznych i socjalnych. Wynika to z częstszego występowania...

plik doc

Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi

Praca zawiera cały dokładny proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi
Małgorzata Ly III rok Pielęgniarstwo Ogólne SPIS TREŚCI Spis treści 2 Wstęp 3 ROZDZIAŁ I 4 Standardy w pielęgniarstwie POZ 4 Teorie pielęgnowania stosowane w pielęgniarstwie środowiskowym 18 Jakość świadczeń pielęgniarki w POZ 20 ROZDZIAŁ II 20 Informacje o rodzinie 20 Wywiad personalny 20 Wywiad socjalny 20 Metody pozyskiwania danych o rodzinie 21 Cel pracy 21 Zapis gra...

plik doc

Nietrzymanie moczu, Urologia

Nietrzymanie moczu
Wstęp Przebieg kliniczny chorób układu moczowego jest bardzo zróżnicowany. Niektóre z tych schorzeń, nawet o niepomyślnym rokowaniu, w początkowym okresie mogą nie dawać żadnych dolegliwości. Innym z kolei towarzyszą silne bóle "nie do zniesienia", jak to się dzieje np. w kamicy nerkowej. Ustępują one zazwyczaj w pierwszych godzinach leczenia i mogą już nigdy więcej nie nawracać. Natomiast niektóre objawy utrzymują się przez wiele miesięcy lub nawet lat, co zna...

plik doc

Opieka Paliatywna

Idea, cele, formy opieki paliatywnej
Opieka paliatywna Opieka paliatywna ? pallium słowo łacińskie oznaczające płaszcz grecki, dobrze otulający ? łagodzenie cierpień. Opieka paliatywna i hospicyjna stanowią ten sam rodzaj opieki. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1994 roku jest to ?całościowa, czynna opieka nad chorymi, których choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych negatywnych objawów oraz opanowanie prob...

plik doc

analiza_teorii

teorie
ROY NEUMAN LEININGER PEPLOU NIGHTINGALE HENDERSON OREM WATSON ZDROWIE Stan i proces stawania się. Osobą zintegrowaną czyli zaadaptowaną do środowiska. To pełna integracja w zakresie fizjologicznym, koncepcji siebie, pełnionych ról i współzależności Ciągłe podejmowanie działań w kierunku osiągania indywidualnych celów: przeżycie, wzrost, rozwój Jako punkty między dwoma biegunami, dobrostanem i śmiercią Stan optymalnej równowagi, stabilności systemu. Utożsamianie z utrzyma...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,