plik doc

strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne

wykład mgr bruśk położnictwo III rok
Strategie ochrony zdrowia i programy zdrowotne mgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej Główne metody oddziaływania politycznego Informacja Legislacja Bodźce ekonomiczne Główne strategie w zakresie zdrowia publicznego Programy Światowej Organizacji Zdrowia na świecie ?Zdrowie dla wszystkich? ? 21 celów na XXI wiek dla Europy - ŚOZ Dyrektywa 1786/02 ? wspólne działania UE Narodowy Program Zdrowia w Polsce ? 1996-2005 P...

plik doc

coś

kalendarz
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.1)) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2013, który stanowi załącznik do ni...

plik doc

IMMUNOPROFILAKTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH U DOROSŁYCH

Szczepienia przeciwko chorobom wirusowym, bakteryjnym, przy wyjazdach w rejony endemiczne.
IMMUNOPROFILAKTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH U DOROSŁYCH RODZAJE IMMUNOPROFILAKTYKI Immunoprofilaktykę chorób infekcyjnych dzieli się na:       czynną (szczepienie) – wprowadzenie do ustroju odpowiedniego antygenu lub antygenów drobnoustroju w celu stymulacji swoistej odpowiedzi immunologicznej (humoralnej i komórkowej) chroniącej przed zakażeniem lub zachorowaniem. Na proces czynnego...

plik rtf

rotawirusy

rotawirusy
Rotawirusy (łac. rota = koło) – grupa wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae), będącą najczęstszą przyczynąbiegunki wśród niemowląt i dzieci.[1] Prawie każde dziecko na świecie w wieku 5 lat, przeszło co najmniej jedną infekcję spowodowaną przez rotawirusy.[2] Ludzki organizm wytwarza odporność po każdej infekcji wywołanej tą grupą wirusów, dlatego zakażenia rotawirusowe są rzadkie u dorosłych.[3] Wyróżnia się pięć głównych grup tego wirusa: A, B, C, D, oraz E z cze...

plik docx

profilaktyka w sepsie

profilaktyka w ciężkiej sepsie

Najwięcej przypadków sepsy zostaje odnotowanych w warunkach szpitalnych, przeważnie w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jako jedną z metod profilaktyki stosuje się tam zmniejszenie liczby procedur inwazyjnych, skrócenie czasu utrzymywania cewników donaczyniowych i pęcherzowych, przestrzeganie ściśle określonych zasad aseptyki jak również agresywne leczenie zakażeń szpitalnych.

plik pdf

szczepienia

szczepienia
Podstawowe zasady prawidłowego wykonywania szczepień ochronnych Transport, odbiór i przechowywanie szczepionek O skuteczności szczepienia decydują między innymi prawidłowe warunki transportu szczepionek i ich przechowywania w punkcie szczepień. Najważniejsze jest, aby zapewnić odpowiednią temperaturę. Niektóre szczepionki, zwłaszcza doustna szczepionka przeciwko poliomyelitis (OPV), szczepionki przeciwko odrze, ospie wietrznej i żółtej gorączce, są wyjątkowo wrażliwe na wzros...

plik rtf

Kompetencje pielęgniarki w POZ

praca samokształceniowa z praktyk
KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI W POZ / PORADNIA D I D1/ PORADNIA D- PORADNIA DLA DZIECKA ZDROWEGO Poradnia posiada charakter profilaktyczny. Cele poradni: Zwiększenie sił biologicznych dziecka przez czuwanie nad jego prawidłowym rozwojem Nadzorowanie właściwego żywienia i pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem karmienia piersią, Kontrolowanie rozwoju fizycznego dziecka przez dokonywanie podstawowych pomiarów antropo...

plik doc

iniekcje podskórne


POSTĘPOWANIE PODCZAS WYKONYWANIA INIEKCJI PODSKÓRNYCH POSTĘPOWANIE PODCZAS WYKONYWANIA INIEKCJI PODSKÓRNYCH Zabieg klasyfikowany jako działania terapeutyczne pielęgniarki, polegający na wprowadzeniu środka leczniczego do tkanki podskórnej, gdzie wchłanianie leku odbywa się w sposób przedłużony. ZASTOSOWANIE INIEKCJI PODSKÓRNYCH: wykonywanie szczepień ochronnych; podawanie insuliny; podawanie leków przeciwzakrzepowych;...

plik doc

SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ

...
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA SZCZEPIONKI- SKŁAD, DZIAŁANIE, OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź 2007 Szczepionka [1] Szczepionka to preparat biologiczny, który po wprowadzeniu do organizmu pobudza układ immunologiczny do wytwarzania odporności przeciwko składnikom zawartym w preparacie. W skład szczepionki wchodzą zabite lub żywe...

plik doc

pediatria

proces pielegnowania dziecka z oddziału pediatrycznego
Wydział Nauk Medycznych Kierunek: Pielęgniarstwo Licencjat II rok Rok akademicki 2009/2010 Grupa 4 SPRAWOZDANIE Z PROCESU PIELEGNOWANIA DZIECKA W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM Pielęgniarska ocena stanu bio ? psycho ? społ. dziecka Dane o dziecku: Imię i nazwisko (inicjały): N. S. Data urodzenia: 29. 12. 1998 r. Wiek: 12 lat Płeć: dziewczynka...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,