plik doc

profilaktyka zdrowotna dziecka w okresie przedszkolnym

praca na temat profilaktyki dziecka w okresie przedszkolnym
Profilaktyka Zdrowiem interesowano się już w zamierzchłej przeszłości. Człowiek jak najdłużej chciał zachować dobry stan zdrowia, a tym samym realizować swoje cele i zadania powiązane z rozwojem społeczności ludzkiej. Jednak działania człowieka zawsze były i są uwarunkowane od profilaktyki zdrowotnej, która zawsze miała na celu zapobieganie chorobą poczynając od okresu noworodkowego. Wraz ze wzrostem i rozwojem poziomu oświaty,...

plik doc

Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia

Przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2 notatki z wykładu Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia
PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH Profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) Profilaktyka wtórna (drugorzędowa) Profilaktyka trzeciorzędowa Ad 1 Profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) Jest to ogół działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia (ograniczanie narażenia na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi) -poprawa warunków sanitarnych zamieszkania,...

plik doc

Definicja zdrowia WHO, profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1 notatka z wykładu Podstawowe definicje i pojęcia: definicja zdrowia wg WHO, ochrona zdrowia, profilaktyka (podział), prewencja, zapobieganie, promocja zdrowia
I. TREŚCI PRZEDMIOTOWE WYMAGAJĄCE PRZYGOTOWANIA MEDYCZNEGO: Zdrowie prokreacyjne Organizacja opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym Metody kontroli i normy rozwoju dzieci Fizjopatologia okresów rozwojowych + dojrzewanie Zapobieganie nałogom + AIDS Zdrowie psychiczne N...

plik doc

profilaktyka patologii społecznej wykłady

wykłady z profilaktyki patologii społęcznej
Profilaktyka patologii społecznej (dr. A. Sander) W1 Profilaktyka Wywodzi się od prewencja wprowadzonego do literatury przez Jana Bosko. Początkowo do dziecka nie podchodzono zbyt ?delikatnie? , bardzo wcześnie traktowano je jak ludzi dorosłych. Św. Jan Bosko zaczął zastępować kary cielesne i formy przymusu ideą poszanowania, wolności i godności dziecka. Profilaktyka ma 7 możliwych definicji w zależności od literatury: Prof...

plik doc

Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z

Rozwinięcie zagadnień zawartych w tytule
Zdrowie publiczne. promieniowanie jonizujące naturalne pochodzi z dwóch źródeł: promieniowanie pierwiastków z wnętrza ziemi. Są to pokłady uranu i ? bardzo nierównomiernie rozmieszczone na kuli ziemskiej oraz powstające z ich rozpadu gaz zwany argonem. Promieniowanie kosmiczne, których jest najwięcej im wyżej się wzniesiemy. Oba te źródła stanowią promieniowanie tzw. tła, które jest całkowicie nieszkodliwe i wynosi 80 ? 120 miliremów. sztuc...

plik doc

profilaktyka

profilaktyka skroty wykladow
Zachowania ryzykowne to takie które niosą ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki jak i dla jej otoczenia społecznego. Jessorowie ? opracowali teorie zachowań ryzykownych. Znaczenie zachowań ryzykownych: - zaspokajanie najważniejszych potrzeb psychologicznych(poczucie własnej wartości) ? realizacja ważniejszych celów rozwojowo-wych. ? radzenie sobie z przezywanymi trudnościami życiowymi. Interakcyjny model funkcjo...

Ostatnie wyszukiwania