plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik doc

Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt


1 Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1.       Wprowadzenie do psychologii społecznej ..................................................................................................... 2 2.       Metodologia: proces przeprowadzania badań ............................................................................................... 3 3.       Dysonans pozna...

plik doc

Podstawy terapii indywidualnej i grupowej

I. Podstawowe pojęcia: psychoterapii II. Rodzaje psychoterapii: III. Interwencje (techniki) psychoterapeutyczne: IV. Wybrane zjawiska w psychoterapii: V. Fazy rozwoju grupy psychoterapeutycznej: VI. Czynniki leczące w terapii grupowej w ujęciu Yaloma
Podstawy terapii indywidualnej i grupowej. Materiał na ćwiczenia. Opracowała Ewa Chmurska Literatura: „Psychoterapia” t. III, L. Grzesiuk, Warszawa, 2006 „Podstawy psychoterapii”, S. Kratochvil, Poznań, Wyd. Zysk i S-ka, 2002  ...

plik doc

Psychologia Społeczna-Repetytorium

Repetytorium do egzaminu zaliczeniowego.
1. Wprowadzenie: przedmiot zainteresowania psychologii społecznej. Związki z psychologią ogólną i socjologią. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA ? jest gałęzią psychologii ? dotyczy bezpośrednich relacji międzyludzkich (wzajemne oddziaływania ludzi na siebie =interakcja) Zajmuje się badaniem zachowania ludzi w sytuacjach społecznych. PSYCHOLOGIA OGÓLNA ? podstawowy dział psychologii naukowej zajmujący się systematycznym gromadzeniem wiedzy i poznania zasadnicz...

plik doc

Psychologia społeczna - do egzaminu

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Materiały do nauki do egzaminu w formie skondensowanej
PRZEDMIOT PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Przedmiotem jest jednostka funkcjonująca w społeczeństwie METODY STOSOWANE PRZEZ PSYCHOLOGIĘ SPOŁECZNĄ Formułowanie hipotez i teorii Metody obserwacyjne: obserwacja systematyczna obserwacja uczestnicząca analiza archiwalna, zgodność sędziów kompetentnych Metoda korelacyjna: Korelacja dodatnia korelac...

plik pdf

słownik wyrażeń psychologicznych

mini słownik pojęć psychologicznych
A Abstrakcja Wspólna charakterystyka dla wielu różnych obiektów indywidualnych. Adaptacja Zmiana wrażliwości organu sensorycznego, będąca wynikiem trwającej stymulacji. W szerszym znaczeniu - każda zmiana umożliwiająca organizmowi efektywniejsze reagowanie na otoczenie. Adrenalina Hormon wydzielany przez rdzeń nadnerczy, wzmagający efekty działania nerwów sympatycznych. Afektywność Wymiar uczuć, rozciągający się pomiędzy dwoma biegunami skali: przyjemne n...

plik docx

terapia

Psychologia

  1.  Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi (nerwice, z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,