plik doc

testy z chirurgii

testy z chirurgii
Chirurgia Początek formularza Dół formularza Przepukliną ześlizgową nazywamy: a. przepuklinę, która powstała na skutek zsunięcia się narządu przez wrota do worka przepukliny b. przepuklinę, którą nie sposób jest odprowadzić c. przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej d. przepuklinę, w której część ściany jelita uległa uwięźnięciu przy zachowanej drożności jelita e. przepuklinę okołoprzełykową Do najczęstszych przyczyn niedrożności jelita grubego u osób dorosłych n...

plik doc

Chirurgia-wykład1,2

II rok Pielęgniarstwa
CHIRURGIA             4.10.07 Przygotowanie przed operacją – okres bliższy i dalszy Badania rutynowe: hOznaczenie grupy krwi i czynnika Rh+; hOkreślenie hematokrytu; hMorfologia; hOkreślenie czasu krwawienia i krzepnięcia; hOkreślenie poziomu białka w surowicy i ewentualnych frakcji białkowych; hBadanie biochemiczne surowicy (poziom elektrolitów, mocznika, poziom glukozy i cholesterolu, poziom bilirubiny); hBadanie ogól...

plik doc

Chirurgia szczękowa, wykład

Ii rok. wykład z dn. 18.10.2007 z p. dr chirurgii szczękowej
CHIRURGIA 18.10.2007 Krwiolecznictwo Preparaty i wskazania: - krew pełna (kiedy chory traci więcej niż 1500ml krwi); - masa erytrocytarna (krwinki czerwone – usunięcie osocza, stosuje się w ostrych ubytkach krwi, w ciężkich postaciach niedokrwistości, gdzie leczenie preparatami żelaza i wit. B12 nie skutkuje lub daje słabe efekty); - świeżo mrożone osocze (fresh frozen plasma – zawiera wszystkie czynniki krzepnięcia, po...

plik doc

chirurgia, wykład wstrząs

wyklad - wstrzas
Chirurgia W 4 Wstrząs ? jest to ostre zaburzenie hemodynamiczne spowodowane niedokrwieniem i niedotlenieniem ważnych dla życia narządów: mózgu serca nerek Podstawowe składowe układu krążenia: serce objętość krwi krążącej opór obwodowy (fizjologicznie występuje napięcie naczyń krwionoś...

plik doc

Pyatnia z chirurgi

Polecam
CHIRURGIA - GIEŁDA objawy otrzewnowe obj. wyrostka robaczkowego - pentalogia Murphy?ego niedrożność wysoka i niska obj. w/w niedrożności przetoki odbytniczo-pochwowe krwawienia z przewodu pokarmowego(górny, dolny odcinek)-przyczyny, diagnostyka, leczenie wrzody-skutki zakrzep, zator ostry brzuch-zapalenie pęcherzyka, trzustki itd. nakłuwanie jamy brzusznej-dlaczego i gdzie. niedrożność mechaniczna, porażenna - mechanizm powstawania ostre niedokrwienie ura...

plik doc

wyrostek robaczkowy

pielegnacja w ostrym wyrostku robaczkowym
Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich Wydział Zdrowia Publicznego Pielęgniarstwo II rok Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne POSTĘPOWANIE PIELĘGNACYJNE W PRZEWLEKŁYM I OSTRYM ZAPALENIU WYROSTKA ROBACZKOWEGO Opracowały: Kamila Praczyk Małgorzata Rogińska Grupa: 8 Wrocław 2008...

plik doc

chirurgia-egzamin-pielegniarstwo

chirurgia-egzamin-pielegniarstwo
Chirurgia Początek formularza Dół formularza Przepukliną ześlizgową nazywamy: a. przepuklinę, która powstała na skutek zsunięcia się narządu przez wrota do worka przepukliny b. przepuklinę, którą nie sposób jest odprowadzić c. przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej d. przepuklinę, w której część ściany jelita uległa uwięźnięciu przy zachowanej drożności jelita e. przepuklinę okołoprzełykową Do najczęstszych przyczyn niedrożności jelita grubego u o...

plik doc

chirurgia jednego dnia

definicja i zabiegi wykonywane w zakresie chirurgii jednego dnia
Co to jest Chirurgia Jednego Dnia? Chirurgia Jednego Dnia jest sposobem leczenia zabiegowego realizowanego w Dziennych Oddziałach, których celem jest wykonanie u pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie (tzn. pacjenci są przyjmowani i wypisywani w ciągu 24h). Pomysł opieki dziennej powstał ponad 10 lat temu w USA i Kanadzie. Następnie metode tę upowszechniono w krajach Europy zachodniej. W Polsce pacj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,