plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu (w warunkach domowych)


PROBLEM CEL DZIAŁANIE REALIZACJA OCENA Ograniczenia ruchomości w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstka po stronie lewej. Zwiększenie ruchomości w stawie kolanowym, łokciowym i nadgarstku strony lewej. 1.Wykonać ćwiczenia bierne w stawach: kolanowym, łokciowym i nadgarstkowym po stronie lewej. Przynajmniej 3x dz. 2.Wykonać ćwiczenia czynne po stronie lewej w stawie kolanowym, łokciowym i nadgarstkowym 3xdz. 3.Przedstawić pacjentowi oraz jego rodzinie zestawy ćwiczeń , które mo...

plik doc

wplyw cukrzycy na sfere funkcjonowania spolecznego pacjenta

praca opisuje wpływ cukrzycy na psychike pacjenta, wycofanie się osób chorych z życia społecznego
Wpływ cukrzycy na sferę społecznego funkcjonowania pacjenta Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych o różnej etiologii charakteryzujących się przewlekłą hiperglikemią spowodowaną zaburzeniami wydzielania lub działania insuliny, z towarzyszącymi zaburzeniami przemiany węglowodanów, białek i tłuszczów. Prowadzą-cych do rozwoju miażdżycy tętnic (makroangiopatii) oraz uszkodzenia licznych...

plik odt

depresja

praca zbun
Depresja towarzyszy ludziom na całym świecie od bardzo dawna. Już w średniowieczu wielcy uczeni pisali o niej, Hipokrates określił depresję bardzo prosto , jako smutek i przygnębienie ,nazwał j melancholią. Jest to bardzo trafne określenie i doskonale określa samopoczucie w tej chorobie. Depresja jest to stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju,zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań. Depresja to choroba znana od tysięcy lat natomiast nie zawsze znana i...

plik doc

proces pielęgnowania po udarze niedokrwiennym

Przykładowy proces pielęgnowania po udarze niedokrwiennym lewej półkui
PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ PACJENTA PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU Z NIEDOWŁADEM POŁWOCZYM PRAWOSTRONNYM PŁEĆ: mężczyzna WIEK: 88 lat STAN CYWILNY: wdowiec WARUNKI MIESZKANIOWE: mieszka sam Pacjent przyjęty na oddział po utracie przytomności, wystąpił niedowład prawostronny i niewielkie zaburzenia mowy. Pacjent przytomny, logiczny, zorientowany co do swojego stanu zdrowia. Odczuwa lekki lęk przed h...

plik doc

współczesne dylematy w pracy pielęgniarki

współczesne dylematy w pracy pielęgniarki-praca zaliczeniowa
WSPÓŁCZESNE DYLEMATY W PRACY PIELĘGNIARKI       Zawód pielęgniarza wymaga wielkiego oddania sprawom innych ludzi i bardzo epmatycznej postawy. Ważna jest odporność psychiczna i odpowiednie nastawienie. Osoba, której brakuje jednej z tych cech, może mieć duże problemy w odnalezieniu się na takim stanowisku. Co więcej każda pielęgniarka na co dzień ma doczynienia z wieloma problemami natury etycznej. Umiejętność por...

plik pdf

pielęgniarstwo

chorby wewnętrrzne
5 Ból 116 Klasyfikacja i mechanizmy bólu 116 Ocena i pomiar natê¿enia bólu 116 Leczenie bólu 118 Najwa¿niejsze problemy u pacjentów objêtych opiek¹ paliatywn¹ 121 Kaszel 121 Dusznoœæ 122 Nudnoœci i wymioty 122 Niedro¿noœæ przewodu pokarmowego 123 Zmniejszenie masy cia³a i ogólne os³abienie 123 Lêk i depresja 123 Spl¹tanie i terminalne pobudzenie 123 D. OXENHAM Opieka paliatywna i leczenie bólu Faza umierania 123 Rozmowy o œmierci 123 Rozpoznawanie umierania 124 Postêp...

plik odt

choroba parkinsona opis krotko

krotki opis choroby parkinsona
OPIS CHOROBY Choroba Parkinsona Choroba Parkinsona jest nieuleczalnym schorzeniem neurologicznym. Powoduje ją zwyrodnienie części mózgu zwanej istotą czarną w wyniku starzenia się. Choroba polega na stopniowym zanikaniu komórek nerwowych odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy - związku chemicznego, który jest przekaźnikiem miedzy komórkami nerwowymi odpowiadającymi za kontrolę ruchu. W wyniku tego stężenie dopaminy maleje i przy obumarciu około 70-80% kom...

plik doc

proces poloznictwo

proces poloznictwo
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pielęgnowania położnicy Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Warszawa 2010 PLAN PRACY       Funkcja edukacyjna Pielęgniarki – str. 2       KRÓTKO O POŁOGU FIZJOLOGICZNYM – str. 3       Rola...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,