plik doc

Anestezjologia

proces z anestezjologi
Proces pielęgnowania z Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Legnicy Historia pielęgnowania Dane personalne: Nazwisko i imię pacjenta: Nowak Józef Adres: Lubin, ul. Piękna 3 Wiek: 50 lat Zawód: górnik Rozpoznanie: Zawał mięśnia sercowego powikłany NZK       50 – letni mężczyzna przyjęty na oddział z pracowni Hemodynamiki gdzie trafił z powodu zawału mięśnia sercowego powikłanego NZK. Podjęto tam akcję reanimacyjną, wykonano koronarografię...

plik doc

plan opieki nad chorym z udarem niedokrwiennym

plan opieki nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie MAGDALENA TOBIASZ Nr albumu:123024 Plan opieki nad chorym z udarem niedokrwiennym mózgu Praca zaliczeniowa z praktyk z zakresu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne WARSZAWA 2011 Pacjent 76 letni przebywający w oddziale neurologii z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. . Na skutek udaru doszło do całkowitej afazji mowy oraz niedowł...

plik doc

udar niedokrwienny

plan opieki nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie MAGDALENA TOBIASZ Nr albumu:123024 Plan opieki nad chorym z udarem niedokrwiennym mózgu Praca zaliczeniowa z praktyk z zakresu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne WARSZAWA 2011 Pacjent 76 letni przebywający w oddziale neurologii z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. . Na skutek udaru doszło do całkowitej afazji mowy oraz niedowł...

plik doc

udar niedokrwienny

plan opieki nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie MAGDALENA TOBIASZ Nr albumu:123024 Plan opieki nad chorym z udarem niedokrwiennym mózgu Praca zaliczeniowa z praktyk z zakresu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne WARSZAWA 2011 Pacjent 76 letni przebywający w oddziale neurologii z powodu udaru niedokrwiennego mózgu. . Na skutek udaru doszło do całkowitej afazji mowy oraz niedowł...

plik doc

Interna-proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania ze stażu na internie.
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Studia pomostowe licencjackie ŚCIEŻKA A Student: Centkowska Mirosława Nr albumu: 123531 Semestr: pierwszy Rok akademicki: 2010/2011 INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE Temat pracy: „Realizowanie przez pielęgniarkę fun...

plik doc

chirurgia


Każda operacja niesie ze sobą ryzyko powikłań. Ich liczbę można znacznie ograniczyć, określając czynniki ryzyka i stosując odpowiednią profilaktykę. Zakończenie operacji czy zabiegu nie jest niestety zakończeniem problemów pacjenta, anestezjologa, pielęgniarki czy lekarza. Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłań pooperacyjnych jest bardzo duża. To właśnie pielęgniarka ma najbliższy kontakt z pacjentem w czasie pobytu w szpitalu. To właśnie pielęgniarka zapobiega powikłaniom...

plik doc

chirurgia


Każda operacja niesie ze sobą ryzyko powikłań. Ich liczbę można znacznie ograniczyć, określając czynniki ryzyka i stosując odpowiednią profilaktykę. Zakończenie operacji czy zabiegu nie jest niestety zakończeniem problemów pacjenta, anestezjologa, pielęgniarki czy lekarza. Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłań pooperacyjnych jest bardzo duża. To właśnie pielęgniarka ma najbliższy kontakt z pacjentem w czasie pobytu w szpitalu. To właśnie pielęgniarka zapobiega powikłaniom...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,