plik doc

standard opieki dziecko odwodnione

zaliczeniowe
Patyna Magdalena gr. 4 TEMAT: Standardy pielegnacji pacjenta z zaburzeniami wodno elektrolitowymi- biegunka Podtemat:1.Odwodnenie - stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych Grupa opieki: dziecko z przewlekłą ostra biegunka Oświadczenie: Zabiegi pielęgnacyjne standardowe...

plik doc

plan pielęgniarski

plan pielęgniarski, biegunka
Patyna Magdalena gr. 4 TEMAT: Standardy pielegnacji pacjenta z zaburzeniami wodno elektrolitowymi- biegunka Podtemat:1.Odwodnenie - stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych Grupa opieki: dziecko z przewlekłą ostra biegunka Oświadczenie:       Zabi...

plik doc

proces pielęgnacyjny

cukrzyca proces pielęgnacyjny
cukrzyca Problem; 1Możliwość wystąpienia hipo – i hiperglikemii. C; - unormowanie poziomu glukozy we krwi wdrożyć dietę cukrzycową. P -regularne przyjmowanie posiłków -regularny pomiar poziomu glukozy we krwi. -podaż insuliny w zależności od poziomu glukozy we krwi. -prowadzenie karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi R;- wdrożenie diety cukrzycowej. - pacjent je regularnie. - wykonałam pomiar poziomu glukozy we krwi. -podano insulinę w zależności...

plik doc

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania na oddziale nefrologii
Data Ocena stanu Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Plan opieki Realizacja i ocena opieki 1xxx -Pacjent po amputacji kończyn dolnych (lewej na wysokości podudzia i prawej na wysokości uda), -przewlekła choroba nerek stadium 5 (Pacjent jest dializowany), -kamica nerkowa lewostronna, -cukrzyca typu drugiego, nefropatia cukrzycowa, (chory otrzymuje insulinę) -retinopatia cukrzycowa proliferacyjna,...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2

Możliwość wystąpienia hipo – i hiperglikemii. Unormowanie poziomu glukozy we krwi. 1. Wdrożyć dietę cukrzycową. 2. Regularne posiłki. 3. Regularny pomiar poziomu glukozy we krwi. 4. Podaż insuliny w zależności od poziomu glukozy we krwi. 5. Prowadzenie karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi. 1. Wdrożono dietę cukrzycową. 2. Pacjent je regularnie. 3. Wykonałem pomiar poziomu glukozy we krwi. 4. Podałem insulinę w zależności od poziomu glukozy we krwi. 5. Prowadziłem karty obserwa...

plik doc

POZ proces

POZ
Pacjent: X Urodzony: 1950.03.30 Lat: 63 Pacjent mieszkający wraz z żoną w Kwidzyny na ulicy Malborskiej 10/2. Sytuacja materialna małżonków jest dobra. Pacjent leżący, wymaga zmiany pozycji, potrzebna jest pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych. Chory wymaga pomocy przy karmieniu , ma założony cewnik zewnętrzny, kontakt słowny jest zachowany, zorientowany co do miejsca, czasu i swojej osoby. Brak obrzęków na ciele, brak zmian grzybiczych na stopie, paznokcie zadbane. Brak omdl...

plik odt

proces pielęgnowania na internę

Pacjent X.Z. lat 71 przyjęty 7.12.2011r. W trybie nagłym z powodu silnego bólu w klatce piersiowej. Rozpoznanie: zapalenie płuc, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu1. Pierwsza doba pobytu. Parametry życiowe165/122, tętno 90, temperatura ciała 38° C. Pacjent skarżył się na:ból głowy, duszności, ból w klatce piersiowej wzmożone pragnienie. Stan ogólny pacjenta: dobry, skóra bez zmian, stan psychiczny dobry- pacjent kontaktuje prawidłowo.
Pacjent X.Z. lat 71 przyjęty 7.12.2011r. W trybie...

plik doc

Edukacja - cukrzyca

1. Edukacja pacjenta jaki jest cel pomiaru glukozy we krwi oraz jak ważne jest jego regularne mierzenie. 2. Zapoznanie pacjenta z sprzętem do pomiaru glukozy we krwi. 3. Uświadomienie pacjenta jakie wartości glukozy są prawidłowe, a jakie podwyższone.
Program Edukacyjny dla pacjenta z cukrzycą .       Edukacja pacjenta jaki jest cel pomiaru glukozy we krwi oraz jak ważne jest jego regularne mierzenie. Celem tego badania jest oznaczenie poziomu cukru we krwi. Pomiar ma c...

plik odt

amputacja

aputacja
Amputacja to operacyjne usuniecie kończyny lub jej części. Przewlekłe, ostre i krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy to główne przyczyny amputacji na tle naczyniowym. Ryzyko wystąpienia tych chorób zwiększają m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość i palenie tytoniu. Bóle spoczynkowe, zaburzenia czucia, owrzodzenia i zmiany martwicze to najczęściej pojawiające się objawy. Przed zakwalifikowaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego wykonywany jest szereg...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,