plik doc

standard opieki dziecko odwodnione

zaliczeniowe
Patyna Magdalena gr. 4 TEMAT: Standardy pielegnacji pacjenta z zaburzeniami wodno elektrolitowymi- biegunka Podtemat:1.Odwodnenie - stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych Grupa opieki: dziecko z przewlekłą ostra biegunka Oświadczenie: Zabiegi pielęgnacyjne standardowe...

plik doc

plan pielęgniarski

plan pielęgniarski, biegunka
Patyna Magdalena gr. 4 TEMAT: Standardy pielegnacji pacjenta z zaburzeniami wodno elektrolitowymi- biegunka Podtemat:1.Odwodnenie - stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych Grupa opieki: dziecko z przewlekłą ostra biegunka Oświadczenie:       Zabi...

plik rtf

proces pielęgnowania z chirurgii

proces pielęgnowania pacjenta z kamicą żółciową oraz z utkniętym kamieniem w przewodzie żółciowym.
Pielęgniarstwo II rok Semestr III Nr.‭ ‬Albumu‭ Studia stacjonarne Proces pielęgnowania pacjenta z przedmiotu pielęgniarstwa chirurgicznego w oddziale chirurgicznym.‭ ‬Zajęcia praktyczne. Termin realizacji zajęć:‭ ‬24.03.11r.,‭ ‬28.03.11r.,‭ ‬29.03.11r.,‭ ‬31.03.11r.,‭ ‬04.04.11r.,‭ ‬05.04.11r. Obserwacja pacjenta z dnia‭ ‬29.03.2011r. Imię i nazwisko:‭ ‬Nawrocki Władysław Data ur...

plik rtf

proces pielęgnowania z chirurgii

pielęgnowanie pacjenta po wszyciu protezy
‎ Pielęgniarstwo II rok Semestr III Nr.‭ ‬albumu Studia stacjonarne Proces pielęgnowania pacjenta z przedmiotu pielęgniarstwa chirurgicznego w oddziale chirurgicznym.‭ ‬Zajęcia praktyczne. Termin realizacji zajęć:‭ ‬13.12.10r.,‭ ‬14.12.10r.,‭ ‬20.12.10r.,‭ ‬21.12.10r.,‭ ‬03.01.11r.,‭ ‬04.01.11r. Obserwacja pacjenta z dnia‭ ‬20.12.2010r. Piątkowski Józef Data urodzenia:‭ ‬24.04.1952r. Przyjęcie na oddział:‭ ‬17.11.2010r. Przebyty za...

plik doc

Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym

diagnoza i postępowanie pielęgniarskie w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie
Przedstaw diagnozę pielęgniarską i plan pielęgnowania chorego po zabiegu operacyjnym Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Warszawa 2010 Plan pracy Zabieg operacyjny - czym jest? - str. 2 Diagnozy pielęgniarskie pacjenta po zabiegu chirurgicznym. - str. 2 Planowani...

plik doc

KONSPEKT EDUKACYJNY DLA PACJENTA Z PODMIEDNICZKOWYM ZWĘŻENIEM MOCZOWOD

KONSPEKT EDUKACYJNY DLA PACJENTA Z PODMIEDNICZKOWYM ZWĘŻENIEM MOCZOWODÓW
Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego KONSPEKT EDUKACYJNY DLA PACJENTA Z PODMIEDNICZKOWYM ZWĘŻENIEM MOCZOWODÓW Lublin 2011 Dokumentacja pielęgnowania pacjenta Szpital PSK4 Oddział Urologia ARKUSZ GROMADZENIA DANYCH PACJENTA LECZONEGO CHIRURGICZNIE nazwisko: I imię: A wiek: 21 adres zamieszkania: Chełm zawód wyuczony: zawód wykonywany: studentka dat...

plik doc

Proces pielęgnowania psychiatria

Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale psychiatrycznym, rozpoznanie DELIRIUM TREMENS
Pacjent M.J lat 57, pierwszy raz hospitalizowany w oddziale psychiatrycznym. Przyjęty z objawami zespołu abstynencyjnego w przebiegu zespołu zależności alkoholowej. W wywiadzie uzyskano informacje; pacjent trwający w nałogu od kilkudziesięciu lat, nie pije od 4 dni. Na oddziale z objawami zaburzeń auto i allopsychicznych, zaburzonym rytmem dobowym, Pacjent pobudzony psychoruchowo w wyniku czego został uni...

plik doc

kazusy kodeks karny

Moje zadanie. Dostałam za nie 100 pkt
KAZUSY KODEKS KARNY       Czy w przemiotowej sytuacji znajdzie zastosowanie polski kodeks karny co do czynu, którego dopusciła się Dagmara T. Zgodnie z zasadą personalną ( inaczej zasadą narodowości podmiotowej ) obywatel polski powinien stosowac się do prawa polskiego nawet gdy przebywa za granicą. Oznacza to, że po powrocie do kraju będzie on pociagniety do odpowiedzialności przed sądem polskim. Warunkiem jednak odpowiedzialności z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,