plik doc

Proces pielęgnowania psychiatria

Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale psychiatrycznym, rozpoznanie DELIRIUM TREMENS
Pacjent M.J lat 57, pierwszy raz hospitalizowany w oddziale psychiatrycznym. Przyjęty z objawami zespołu abstynencyjnego w przebiegu zespołu zależności alkoholowej. W wywiadzie uzyskano informacje; pacjent trwający w nałogu od kilkudziesięciu lat, nie pije od 4 dni. Na oddziale z objawami zaburzeń auto i allopsychicznych, zaburzonym rytmem dobowym, Pacjent pobudzony psychoruchowo w wyniku czego został uni...

plik docx

Proces pielęgnowania psychiatria


Wzór 3 PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA I/ LUB RODZINY Opis przypadku Pacjentka, 57 lat została przyjęta na Oddział Psychiatryczny dnia -2.03.2020 r. z powodu pobudzenia psychoruchowego oraz agresji. Kontakt z pacjentką był bardzo utrudniony – prezentowała wysoki poziom wrogości, odmawiała zgody na rozmowy z lekarzem. Od 2014 r. leczona psychiatrycznie z rozpoznaniem: schizofrenia. Pacjentka podaje, że od 4 dni nie spała. W ostatnim okresie bardzo mało jadła. Z przeprowadzonego wywi...

Ostatnie wyszukiwania