plik doc

proces pielęgnowania - położnictwo

Proces pielegnowania w położnictwie - Ciąża II Poród II Położenie podłużne główkowe, ustawienie I, 41/42 Hbd, miednica kostna prawidłowa. Secundigravida. Secundipara. Situs foetus longitudinalis cranialis. Positio I , 41/42 Hbd, pelvis ossea normalis Po
SCHEMAT PROCESU PIELĘGNOWANIA Data: 30.03.2009 Miejsce prowadzenia procesu pielęgnowania : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach I. Dane administracyjne położnicy Nazwisko i imię pacjentki : S. M. Adres zamieszkania...

plik docx

proces pielęgnacyjny położnictwo

Położnica lat 23 ciąża I poród I .Położenie płodu podłużne główkowe .Urodziła siłami natury w dniu 13.03.2012 o godzinie 17.30 córkę zdrową donoszoną wagi 3330g dł.54 cm w stanie ogólnym 9 punktów wg Apgar. Wypisana została do domu w dniu 15.03.2012. DATA wizyty Doba połogu Rozpoznanie Plan opieki Realizacja Ocena 16.03.2012 III Doba Nieumiejętność przystawienia noworodka do piersi Nieznaczne zaczerwienienie pośladków u noworodka Nauka te...

plik docx

proces pielęgnacyjny położnictwo

Położnica lat 23 ciąża I poród I .Położenie płodu podłużne główkowe .Urodziła siłami natury w dniu 13.03.2012 o godzinie 17.30 córkę zdrową donoszoną wagi 3330g dł.54 cm w stanie ogólnym 9 punktów wg Apgar. Wypisana została do domu w dniu 15.03.2012

Położnica lat 23 ciąża I poród I   .Położenie płodu podłużne główkowe .Urodziła siłami natury  w dniu 13.03.2012 o godzinie 17.30  córkę zdrową donoszoną wagi 3330g  dł.54 cm w stanie ogólnym 9 pun...

plik doc

proces pielęgnowania z ginekologi


PROCES PIELĘGNOWANIA Pacjentka S.D lat 37, sala nr 10 Data Diagnoza Pielęgniarska (Problem Zdrowotny) Cel Działania Plan Realizacji Realizacja Działań i Ocena Wyników Opieki Pielęgniarskiej 09.03. 2009 r. Wyczerpanie fizyczne pacjentki po porodzie drogami natury. - poprawa samopoczucia; - umożliwienie właściwego wypoczynku; - obserwacja położnicy pod katem niepokojących objawów; - wygodne ułożenie pacjentki w łóżku; - zapewnienie spokoju na Sali; - rozmowa z pacjentką: wyjaś...

plik doc

poród

psychologia porodu
Temat: Poród jako zadanie. Hasło: Poród jest przełomem w życiu Twojego dziecka. Jemu należy się cały Twój wysiłek i Twoja skupiona uwaga” Poród inaczej angażuje matkę , a inaczej dziecko. Dla dziecka oznacza przełomowe godziny w życiu, a dla matki – konkretne zadanie, polegające na współdziałaniu czynnie i świadomie z siłami natury, by zaoszczędzić rodzącemu się dziecku trudności porodowych. Wysiłek i współpraca rodzącej decydują o przebiegu i wynikach porodów w ten s...

plik doc

wywiad położniczy


wywiad pOŁOŻNICZY Data wywiadu:.................................. Położna prowadząca: ………............................... Nr księgi głównej: Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Pesel Adres Wiek Grupa krwi Rh KTÓRA CIĄŻA, PORÓD Ciąża ……. Porodów ……. w tym o czasie ……. , przedwczesny...

plik docx

proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania

Pacjentka aktualnie jest na emeryturze, posiada wykształcenie podstawowe.

Została przyjęta do szpitala w trybie planowanym dnia 15.11.12 z wstępnym rozpoznaniem nowotworu jajnika lewego ( CA OVARTORUM) , wodobrzusze(ASCITES), obrzęk opłucnej ( HYDROTHORAX).  Do lekarza zgłosiła się z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego a dokładniej ból.

plik pdf

rekomendacje krwotoki

rekomendajce na temat krwotokow.
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, tom 40, zeszyt 2, 60-63, 2004 REKOMENDACJE Rekomendacje postępowania w krwotokach poporodowych Część I. Protokół postępowania SŁAWOMIR SOBIESZCZYK, GRZEGORZ H. BRĘBOROWICZ DEFINICJA KRWOTOKU POPORODOWEGO Definicja pozwala rozpoznać krwotok poporodowy przy utracie krwi: • ponad 500 ml (poród siłami natury), • ponad1000 ml (cięcie cesarskie). Utratę krwi w pierwszych 24 godzinach po porodzie nazywamy wczesnym krwotoki...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,