plik doc

Pielegnacja po cholecystektomi

Problemy pielegnacyjne pacjenta po cholecystektomii laparoskopowej
Temat pracy: „Proces pielęgnowania pacjenta po cholecystektomii laparoskopowej” Epikryza. Pacjenta K.A, lat 48 przyjęta do szpitala do planowego zabiegu operacyjnego usunięcia pęcherzyka żółciowego z powodu objawowej kamicy pęcherzykowej. W wywiadzie kilkakrotne dolegliwości bólowe o typie kolki żółciowej głównie po posiłkach (ostatni atak – kwiecień 2013). Choroby przewlekłe: zespół jelita drażliwego, zapalenie ob...

plik doc

studum przypadku z chirurgi

Studium przypadku z pielęgniarstwa chirurgicznego z zajęć praktycznych. UWM
Marta Grabarczyk, grupa II Rok studiów II, semestr 4, SL I˚ ,kierunek pielęgniarstwo STUDIUM PRZYPADKU Pacjent lat 47 przyjęty do oddziału chirurgii ogólnej w terminie planowym z powodu kamicy pęcherzykowej. Chory w pierwszej dobie po zabiegu kamicy pęcherzykowej - cholecystektomii laparoskopowej. Pacjent ma założony w prawym nadbrzuszu drenaż...

plik doc

pielegniarstwo

pielęgniarstwo - pediatria
PROCES PIELĘGNOWANIA 1. Proces pielęgnowania = model postępowania = metody pracy a) pielęgnowanie nowoczesne b) pielęgnowanie racjonalne (rozumowe podejście) c) pielęgnowanie indywidualne lub zindywidualizowane Cechy procesu pielęgnowania a) uniwersalność – nie ma takich warunków, w których proces pielęgnowania nie mógłby być zastosowany (opieka szpitalna, środowiskowa, a nie liczba pielęgniarek i sprzęt jakim dysponują, decyduje o możliwości oparcia opieki...

plik doc

Prces pielęgnowania szablon

brak
Proces pielęgnowania Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania u chorego należy przeprowadzić z 4 dni. W dniu założenia dokumentacji (rozpoczęcia procesu pielęgnowania) należy przeprowadzić i udokumentować dokładny wywiad na temat historii choroby pacjenta, dotyczący aktualnej jednostki chorobowej oraz schorzeń współistniejących. W każdym kolejnym dniu należy przedstawić ocenę stanu bio-psycho-społecznego pacjenta. Należy uwzględnić dokładnie wszystkie podjęte działania pielęgn...

plik odt

proces pielegnowania

Wzór procesu pielegnowania
PROCES PIELĘGNOWANIA Stan ogólny: Układ krążenia: Układ oddechowy: Układ pokarmowy: Układ moczowy: Stan psychiczny: Diagnoza pielęgniarska Problem Cel Realizacja Ocena działań pielęgniarskich Możliwość wystąpienia odparzeń na pośladkach i w okolicy warg sromowych większych. Zapobieganie występowaniu odparzeń i zaczerwienień.       Mama dziewczynki chętnie wykonuje czynności pielęgnacyje.       Mama myje i o...

plik doc

pytania na obronę

pyt na obronę
PYTANIA DYPLOMOWE Z CHIRURGII       Co nazywamy raną?       Przygotowanie pacjenta do kolonoskopii.       Co to jest TNM?       Na czym polega opieka nad pacjentem po gastroskopii po pobraniu wycinka?       Scharakteryzuj oparzenie I o – opieka pielęgniarska.       Czy wirusem HIV można zarazić się w gospodarstwie domowym? Drogi przenoszenia.       Na czym po...

plik doc

Proces pielęgnowania z anestezjologii

Proces pielęgnowania w oparciu o teorię D. Orem Uzasadnienie wyboru teorii: W opiece nad Pani W.K. zastosowałam model D. Orem ponieważ pozwala on na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb człowieka i określenie jego zakresu samoobsługi i samo pielęgnacji. Dzięki temu w zależności od potrzeb można dobrać odpowiedni system pielęgnowania i opieki. Spośród trzech proponowanych przez D. Orem systemów pielęgnowania wybrałam system całkowicie kompensacyjny gdyż pacjentka jest osobą leżącą, która nie jes...

plik doc

plan szkolenia oddziały wewnętrznego

PLAN SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO ROK 2013 ODDZIAL WEWNĘTRZNY Miesiąc Temat Ilość godzin Osoba prowadząca I Proces pielęgnowania chorych. Modele pielęgnowania chorych. 2 Pielęgniarka 1 II Koronarografia - przygotowanie do badania. Opieka po koronarografii. 2 Pielęgniarka 2 III Przygotowanie i zasady postępowania z chorym po nakłuciu szpiku. 2 Pielęgniarka 3 IV Profilaktyka i leczenie odleżyn. 2 Pielęgniarka 4 V Zasady przetaczania krw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,