plik doc

Uraz kręgosłupa

kręgosłup, rdzeń kręgowy, neurologia
Magdalena Lendzioszek, Pielęgniarstwo, II rok Zasady pielęgnacji pacjenta po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego Uraz jest to dysfunkcja tkanki, narządu lub większego obszaru ciała przez działanie elementu mechanicznego, termicznego, chemicznego, elektrycznego. Uraz kręgosłupa to ciężkie schorzenie, które może doprowadzić do paraliżu kończyn, porażenia jelit, zaburzenie oddawania moczu i innych komplikacji, w zależności od wielkości usz...

plik doc

proces pielęgnowania w reumatologii


PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA W ODDZIALE REUMATOLOGICZNYM I. STUDIUM PRZYPADKU DANE SUBIEKTYWNE: Kobieta, lat77, emerytka, po raz kolejny przyjęta do oddziału w dniu 18.05.2009r. z powodu nasilenia dolegliwości bólowych stawów łokciowych, nadgarstkowych , kolanowych, śródstopia z okresowymi obrzękami, z ograniczeniem ruchomości, nie chodzi 17 lat, porusza się na wózku inwalidzkim. Choruje od 22 lat. W rodzinie nikt nie chorował. Opiekę na...

plik doc

Rola pielęgniarki w profilaktyce odleżyn

Przewlekle chorym o znacznie ograniczonej zdolności do poruszania się i zmuszonym do długotrwałego pobytu w łóżku zawsze zagraża niebezpieczeństwo powstania odleżyn, które są wyrazem zmian zwyrodnieniowych martwicy tkanek podskórnych i skóry, a czasem też i głębiej położonych, a nawet powięzi mięśni, w ślad za którymi powstaje mniej lub bardziej rozległe owrzodzenie. Martwica powstaje na skutek zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem, pod wpływem którego dochodzi do zamknięcia światła naczynia i...

plik doc

ewakuacja i transport pacjenta

jak sam tytuł mówi
Ewakuacja i transport pacjenta Rzadko zdarza się, aby świadkiem zdarzenia był zespół ratownictwa medycznego. Często natomiast bezpośrednio po wypadku zachodzi bezwzględna konieczność ewakuacji pacjenta. Świadkowie zdarzenia niedysponujący odpowiednim sprzętem i nie dość liczni, aby przeprowadzić bezpieczną ewakuację rannego, mogą się podjąć przemieszczenia go w sytuacjach wyższej konieczności, a mianowicie: - gdy wokół miejsca zdarzenia istnieje strefa zagrożenia,...

plik doc

pielegniarstwo

pielęgniarstwo - pediatria
PROCES PIELĘGNOWANIA 1. Proces pielęgnowania = model postępowania = metody pracy a) pielęgnowanie nowoczesne b) pielęgnowanie racjonalne (rozumowe podejście) c) pielęgnowanie indywidualne lub zindywidualizowane Cechy procesu pielęgnowania a) uniwersalność – nie ma takich warunków, w których proces pielęgnowania nie mógłby być zastosowany (opieka szpitalna, środowiskowa, a nie liczba pielęgniarek i sprzęt jakim dysponują, decyduje o możliwości oparcia opieki...

plik doc

Proces piel z Rehabilitacji

Praca zaliczeniowa z praktyk na oddz. rehabilitacyjnym z przedmiotu rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych. Chora m.in z urazem czaszkowo - mózgowym. Plan opieki
PWSZ im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA...

plik docx

Pytania opieka długoterminowa

opieka długoterminowa

Test ze specjalizacji opieki długoterminowej dla pielęgniarek - wiosna 2014

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  TEST NR 111514 GRUPA 1

Zadanie 1. Hemiplegia to: A. porażenie mięśni po urazie kręgosłupa w odcinku szyjnym, B. porażenie połowicze po udarze mózgu, C. niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi, D. niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

...

plik doc

nowoczesne opatrunki

krótka notatka na temat nowoczesnych opatrunków do stosowania na odleżynę
Temat ; Nowości w opatrunkach służących do pielęgnacji odleżyn. Przypomnienie zasad pielęgnacji ran odleżynowych w zależności od etapu rozwoju i gojenia się odleżyny. Termin odleżyna pojawił się po raz pierwszy w późnym średniowieczu i pochodzi od łacińskiego słowa decumbre co oznacza leżeć płasko. Wynika z tego ,że już wtedy postrzegano związek powstania odleżyn z unieruchomieniem. Znaczenie innych czynników mającyc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,