plik doc

proces pielegnowania geriatria

proces pielegnowania geriatria
Pacjentka A.B. lat 70, przyjęta na oddział w trybie nagłym z powodu hipoglikemii. U chorej wystąpiły takie objawy jak: bladość powłok skórnych, zlewne poty, drgawki. Ilość glukozy we krwi wynosił 58mg% - pomiar wykonany za pomocą glukometru. Podłączono 500 ml glukozy 5%. Poziom cukru ustabilizował się. U pacjentki cukrzycę zdiagnozowano, 10 lat temu. A.B. mieszka w domku jednorodzinnym wraz z mężem. Obecnie oboje przebywają na emeryturze; ich sytuacja materi...

plik odt

proces pielęgnowania geriatria

geriatria
Diagnoza pielęgniarska Problem Planowanie Realizacja Ocena działań pielęgniarskich Obniżony nastrój. Cel: poprawa samopoczucia. 1.      Rozmowa z mieszkanką. 2.      Wykazać empatyczną postawę podczas rozmowy. 3.      Wysłuchać problemów mieszkanki. Wysłuchała i porozmawiałam         z mieszkanką o jej problemach. Samopoczuciemieszkankipoprawiło się.   Agresywność słowna w stosunku do personelu i inny mieszkańców. Cel: Zapewnienie komfortu psychicznego, uspokojenie p...

plik doc

proces pielegnowania geriatria

proces pielegnowania geriatria
Pacjentka A.B. lat 70, przyjęta na oddział w trybie nagłym z powodu hipoglikemii. U chorej wystąpiły takie objawy jak: bladość powłok skórnych, zlewne poty, drgawki. Ilość glukozy we krwi wynosił 58mg% - pomiar wykonany za pomocą glukometru. Podłączono 500 ml glukozy 5%. Poziom cukru ustabilizował się. U pacjentki cukrzycę zdiagnozowano, 10 lat temu. A.B. mieszka w domku jednorodzinnym wraz z mężem. Obecnie oboje przebywają na emeryturze; ich sytuacja mate...

plik doc

Proces pielęgnowania Geriatria


Pacjent K.T. lat 84 przyjęty na oddział 18.02.2013. Pacjent geriatryczny przyjęty w trybie planowym z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej oraz nasilenia zastoinowej niewydolności żylnej. Zamieszkały z małżonką wymagającą opieki i córką oraz jej rodziną. Warunki socjalne i sanitarne średnie (do dyspozycji jeden pokój z kuchnią oraz toaleta na zewnątrz domu). 7 lat temu operowany w celu wycięcia wyrostka robaczkowego, 3 lata temu wszczepiono rozrusznik serca. Od kilku lat choruje na przewle...

Ostatnie wyszukiwania