plik doc

Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniu szyjki kości udowej

Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniu szyjki kości udowej
Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniu szyjki kości udowej z niewydolnością oddechową. Złamanie szyjki kości udowej (fractura colli femoris) Jest to całkowite lub częściowe złamanie kości udowej w jej części tworzącej staw biodrowy, zwanej szyjką kości udowej. Złamanie to dotyczy zazwyczaj ludzi starszych, przeważnie kobiet i jest najpoważniejszym powikłaniem osteoporozy. Ponad 50% tych złamań występuje u ludzi po 80 r...

plik doc

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej.


Sylwia L Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej/ wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Diagnoza pielęgniarka 1: Ból okolicy biodra z powodu złamania szyjki kości udowej. Cel opieki: Brak dolegliwości bólowych. Plan działań: Ocena bólu i ewentualnych czynników modulujących doznania bólowe np. ułożenie kończyny, lek, gorączka, negatywne stany emocjonalne. Ocenianie charakteru, natężenia i lokalizacji doznań bólowych za pomocą dostępnych narzędz...

plik doc

Plan opieki piel nad pacjentem po zlamaniu szyjki k udowej

Proces pielegnowania pacjenta po zlamaniu szyjki k udowej
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej/ wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Diagnoza pielęgniarka 1: Ból okolicy biodra z powodu złamania szyjki kości udowej. Cel opieki: Brak dolegliwości bólowych. Plan działań:       Ocena bólu i ewentualnych czynników modulujących doznania bólowe np. ułożenie kończyny, lek, gorączka, negatywne stany emocjonalne.       Ocenian...

plik doc

układ ruchu schorzenia

schorzenia układu ruchu
SCHORZENIA UKŁADU KOSTNO- STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO Złamanie kości- jeżeli siła urazu przekracza wytrzymałość kości, to dochodzi do złamania kości. Powstałe w wyniku złamania odłamy kostne mogą być względem siebie przemieszczone (złamanie z przemieszczeniem) lub nie (złamanie bez przemieszczenia). Jeżeli w wyniku złamania powstały więcej niż dwa odłamy- złamanie wieloodłamowe. Gdy złamaniu towarzyszy uszkodzenie powłok skórnych- złamanie otwarte, bez...

plik docx

pielęgnowanie pacjenta na wyciągu pośrednim

Proces pielęgnacji pacjenta z założonym wyciągiem pośrednim -ortopedia

Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna                                                                                                Chałajda Marzena

Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                                                                             ...

plik docx

Złamania

systematyka złamań kości

Złamanie to przerwanie ciągłości kości na skutek urazu ale także rozdarcie okostnej, wylew krwawy oraz uszkodzenie przyległych stawów i mięśni.

Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia, postrzały

Złamanie:

- pozastawowe

- śródstawowe

plik doc

złamanie szyjki kości

Proces pielęgnowania pacjentki po złamaniu kości szyjki
Złamanie jest typowym uszkodzeniem u ludzi starszych. Obrażenia wg różnych statystyk, obserwuje się w 2,7 - 3,9% wszelkich urazowych uszkodzeń narządu ruchu. W 70% chorych są to ludzie między 60 r.ż. a 80 r.ż. - częściej kobiety. Podstawowymi przyczynami złamań szyjki kości udowej są: 1.urazy (nawet niewielkie albo nawarstwiające się mikro – urazy) 2. przeciążenia 3.budowa anatomiczna układu narządu ruchu, która wraz z wiekiem pog...

plik doc

Proces piel z Rehabilitacji

Praca zaliczeniowa z praktyk na oddz. rehabilitacyjnym z przedmiotu rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych. Chora m.in z urazem czaszkowo - mózgowym. Plan opieki
PWSZ im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA...

plik doc

zlamanie szyjki kości udowej


Złamanie jest typowym uszkodzeniem u ludzi starszych. Obrażenia wg różnych statystyk, obserwuje się w 2,7 - 3,9% wszelkich urazowych uszkodzeń narządu ruchu. W 70% chorych są to ludzie między 60 r.ż. a 80 r.ż. - częściej kobiety. Podstawowymi przyczynami złamań szyjki kości udowej są: 1.urazy (nawet niewielkie albo nawarstwiające się mikro ? urazy) 2. przeciążenia 3.budowa anatomiczna układu narządu ruchu, która wraz z wiekiem pogarsza się i jest czynnikiem predysponującym do tego typ...

plik pdf

proces pielegnowania

proces
Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” Sp. zo.o ul. Kościuszki 1 57-300 Kłodzko Kierownik specjalizacji chirurgicznej mgr Ewa Osiecka Praca zaliczeniowa Justyna Szkarłat Plan: 1. Jednostka chorobowa - diagnoza lekarska. 2. Opis przypadku - dane chorego. 3. Diagnoza pielęgniarska – proces pielęgnowania. 4. Zalecenia na przyszłość. 1. Patologiczne złamanie nasady głowy kości udowej prawej. Pacjentka w dniu dzisiejszym przyjęta do szpitala, złamanie potwierdzone na zdjęciu rtg. W wywia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,