plik pdf

program MRSA

Program MRSA, prezentacja
2009-11-27 Staphylococcus aureus Program MRSA • • • • MSSA MRSA VISA VRSA MSSA nosiciele – historia naturalna • 25% dzieci i dorośli nosiciele stali – Pora roku – Lokalna sytuacja epidemiologiczna – zwierzęta • 60% • 20% nosiciele przejściowi nigdy się nie skolonizuje MSSA nosiciele - więcej niż 33% • • • • • Cukrzyca insulinozależna Przewlekła hemodializa lub dializa otrzewnowa Schorzenia dermatologiczne HIV (+) Narkomani Zakażenia MSSA • penicyliny izo...

plik doc

zapalenie wyrostka robaczkowego

proces pielęgnacji na samokształcenie z chirurgii
Samokształcenie z pielęgniarstwa chirurgicznego. Kobieta T.G., lat 50 Miejsce zamieszkania: Grudziądz Status społeczny: mężatka z dwójką samodzielnych dzieci, pracuje we własnym gospodarstwie rolnym Rozpoznanie lekarskie/ przyczyna hospitalizacji: Przyjęta w trybie nagłym z powodu dolegliwości bólowych w okolicy pępka, rozszerzający się na całą jamę brzuszną; tachykardia. Schorzenia współistniejące: cukrzyca II typu, nadciśnienie tętnic...

plik doc

Zasady pielęgnowania chorego w wieku podeszłym z zapaleniem oskrzeli

Zasady pielęgnowania chorego w wieku podeszłym z zapaleniem oskrzeli
Zasady pielęgnowania chorego w wieku podeszłym z zapaleniem oskrzeli praca zaliczeniowa z pielęgniarstwa geriatrycznego Na wstępie warto wytlumaczyć czym jest zapalenie oskrzeli. Jest to choroba dróg oddechowych najczęściej wywoływaną przez infekcje wirusowe i/lub bakteryjne u osób palących tytoń lub pracujących w środowisku, które naraża na wdychanie pyłów lub oparów. Często pojawia się w pop...

plik doc

Nadciśnienie

Ankieta skierowana do osób, które przebyły udar mózgu. Celem badania jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego.
POZIOM WIEDZY NA TEMAT NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO OSÓB PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGOWYM Cel badania: Sprawdzenie ogólnej wiedzy badanych na temat nadciśnienia tętniczego krwi. Me...

plik pdf

Medycyna Ratunkowa

skrypt ze wszystkich zagadnień medycyny ratunkowej
M E D Y C Y N A M E D Y C Y N A M E D Y C Y N A R A T U N K O W A R A T U N K O W A R A T U N K O W A 1 5 5 15 20 24 32 41 49 59 70 77 82 82 85 89 93 96 103 106 106 110 115 121 124 130 130 138 144 148 153 157 161 167 167 171 176 178 182 186 189 197 202 208 208 214 216 219 221 228 SPIS TREŚCI I. KARDIOLOGIA 1.1 Zatrzymanie Krążenia I Oddechu 1.2 Wstrząs 1.3 Omdlenia 1.4 Ból W Klatce Piersiowej 1.5 Zawał Mięśnia Sercowego 1.6 Zastoinowa N...

plik doc

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu.

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki.
Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki. Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej spośród pielęgniarek ubezpieczenia zdrowotnego, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej. Wyboru pielęgniarki m...

plik docx

Ułożenie chorego w łóżku

Ułożenie chorego w łóżku. Pozycje chorych w łóżku

Ułożenie chorego w łóżku. Pozycje chorych w łóżku

Biorąc pod uwagę ułożenie chorego, możemy podzielić pacjentów na 3 grupy:

  1.  chorych z pełną ruchomościa, nie wymagających specjalnego ułożenia
  2.  ciężko chorych z ograniczoną możliwością ruchów, nie mogącyc...

plik doc

odleżyny

najważniejsze co może być o odleżynach
ODLEŻYNY ODLEŻYNA = OWRZODZENIE ODLEŻYNOWE (decubitus) martwica tkanek powstała w wyniku zaburzenia ukrwienia wywołanych uciskiem. „Encyklopedia dla pielęgniarek" ODLEŻYNA - owrzodzenie spowodowane uciskiem; uszkodzenie skóry wywołane długotrwałym uciskiem i niedokrwieniem; drobne naczynia( tętnicze i żylne) są poddane uciskowi i w konsekwencji przerwane zostaje mikro krążenie; a przy lokalnym niedokrwieniu trwającym dłużej niż 2h d...

plik docx

ZZSK interna

ZZSK

ZZSK to przewlekła, postępująca choroba tkanki łącznej obejmująca drobne stawy międzykręgowe, więzadła międzykręgowe oraz stawy krzyżowo-biodrowe, prowadząca do ich stopniowego usztywniania.

OBJAWY

  1.  promieniujący ból w okolicy krzyżowo-biodrowej to jeden...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,