plik odt

Opieka pielęgniarska nad pacjentem zaintubowanym

Opis opieki nad pacjentem nie powodując zakażenia
Zakażenia dróg oddechowych występują najczęściej u pacjentów zaintubowanych i ze sztuczną wentylacją.       Rozwój bakterii w górnych drogach oddechowych, w gardle, jamie ustnej następuje wskutek obniżenia kwasowości żołądka, co sprzyja namnażaniu się bakterii w żołądku.       Bakterie, które rozwijają się u pacjentów zaintubowanych to m.in.:       Enterobakterie(Enterobacteriaceae)- . Są o...

plik odt

proces pielęgnowania pacjenta

proces pielęgnowania pacjenta nieprzytomnego
Proces pielęgnacyjny pacjenta nieprzytomnego Problem pielęgnacyjny Cel opieki Realizacja opieki Ocena wyników 1. możliwość wystąpienia niedrożności dróg oddechowych, krążenia i zaburzeń termoregulacji z powodu narastania ciśnienia mózgowego Wczesne rozpoznanie niewydolności oddechowej, krążenia i zaburzeń termoregulacji Podłączenie chorego do kardiomonitora w celu stałego monitorowania czynnoś...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta po endoprotezoplastyce stwu biodrowego


PROCES PIELĘGNOWANIA pacjenta po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego PROBLEM PIELĘGNACYJNY CEL PLANOWANIE REALIZACJA OCENA WYNIKÓW I. Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu krążeniowo – oddechowego. PROBLEM PIELĘGNACYJNY Uniknięcie wystąpienia powikłań oraz szybkie zdiagnozowanie nieprawidłowości. CEL Wykonanie ewentualnych zaleceń w opiece nad pacjentem, przekazanych pielęgniarce ze strony zespołu anestezjologi...

plik odt

Proces pielęgnowania dziecka po wypadku komunikacyjnym

Proces pielęgnowania dziecka po wypadku komunikacyjnym, obserwacja.
Data Problem pielęgnacyjny Cel Plan działania Realizacja Ocena 07.10.2013 Ryzyko zagrożenia dalszej utraty zdrowia z powodu odniesionych urazów. Zminimalizowanie ryzyka utraty zdrowia. Kontrola parametrów życiowych. Ogólna obserwacja pacjenta. Pomiar parametrów życiowych co 4godzin. Rozmowa z rodzicami aby obserwowali dziecko i zgłaszali niepokojące oznaki. Informowanie lekarza o niepokojących wynikach pomiarów....

plik doc

Proces pielęgnowania - chirurgia - perforacja wrzodu żołądka

Praca zawiera proces pielęgnowania pacjenta po perforacji wrzodu żołądka. Problem, cel, działanie, realizacja.
Opis przypadku: Pacjent lat 50, przywieziony do szpitala. Skóra blada, wilgotna. Skarży się na nudności, zawroty głowy i ból w nadbrzuszu. Tętno 100 ud/min, słabo napięte, RR 90/60 mmHg. W wywiadzie podaje, że leczył się na chorobę wrzodową żołądka, a w ciągu kilku ostatnich dni przyjmował doustnie aspirynę z powodu bólu zęba. Oceń stan chorego, rozpoznaj problemy pielęgnacyjne,...

plik doc

Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek


OPIS CHOROBY Kłębuszkowe zapalenie nerek Kłębuszkowe zapalenie nerek jest to heterogeniczna grupa chorób, przeważnie o podłożu immunologicznym, niekiedy również genetycznym, prowadząca do zapalenia kłębuszka nerkowego i innych składowych miąższu nerki. Jeżeli proces chorobowy ogranicza się do nerek mówi się o pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek. Choroby kłębuszków nerkowych dotyczą około 0,1-0,7% populacji, a przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek jest jedna najczęstszych przyczyn p...

plik odt

proces pielęgnowania-hospicjum

Proces pielęgnowania- hospicjum dla dorosłych
PROCES PIELĘGNACYJNY L.p. PROBLEM PIELĘGNACYJNY CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA 1 DYSKOMFORT SPOWODOWANY BÓLEM FIZYCZNYM USUNIĘCIE LUB ZŁAGODZENIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH ROZMOWA Z PACJENTEM UŚWIADOMIENIE RODZAJU BÓLU FARMAKOTERAPIA WG KARTY ZLECEŃ LEKARSKICH WG ZLECENIA LEKARSKIEGO ZGODNIE Z KARTĄ ZLECEŃ PODANO PACJENOWI 4mg MF CO 4 h s.c. (do motylka) ORAZ DODATKOWO Z POWOU BÓLU PRZEBIJAJĄCEGO 15 mg MF(1:1) W POSTACI SYROPU 2...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,