plik doc

proces pielęgnacyjny pediatria dziecko z zapaleniem płuc

kompleksowy opis działań pielęgnacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę u dziecka z rozpoznanym zapaleniem płuc przyjętego do oddziału pediatrii
Bieżąca ocena stanu zdrowia dziecka: 17.03.2014 Dziecko gorączkuje , temperatura wyniosła o 7 rano 38,2’C, u dziecka od tygodnia występuje kaszel wilgotny z odksztuszaniem lekko zażółconej wydzieliny oraz katar, obecna waga dziecka wynosi 10, 850 kg, dziecko jest karmione piersią oraz bebikiem 2x200 ml, dziecko jest stale nawadniane do ustnie or...

plik doc

proces pielęgnowania z pediatri

Proces pielęgnowania z zajęć praktycznych z pielęgniarstwa neurologicznego.
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych Kierunek Pielęgniarstwo/ Licencjat Rok Akademicki 2010/2011 Marta Grabarczyk grupa II Sprawozdanie z procesu pielęgnowania dziecka w oddziale pediatrycznym Pielęgniarska ocena stanu bio-psycho-społ. dziecka Dane o dziecku: Imię i nazwisko ( inicjały) G.B, data urodzenia 30.05.2010r., Wiek 5 /12, płeć M Dane o rodzinie: dwoje rodziców, mi...

plik doc

pediatria wykłady pielegniarstwo

pediatria wyjklady
Problematyka dziecka krzywdzonego. Krzywdzenie dziecka według Gila jest każdym działaniem lub bezczynnością jednostki, instytucji lub społeczeństwa i każdy rezultat, który narusza prawa i swobodę dzieci, zakłóca ich racjonalny rozwój. Rodzaje przemocy:       Fizyczna- bicie, kopanie, zadawanie ran ciętych, szarpanie, duszenie, oparzenia, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa       Seksualna- angażowanie dziecka w jakąkolwiek aktywność natu...

plik doc

proces pielęgnowania z ginekologi


PROCES PIELĘGNOWANIA Pacjentka S.D lat 37, sala nr 10 Data Diagnoza Pielęgniarska (Problem Zdrowotny) Cel Działania Plan Realizacji Realizacja Działań i Ocena Wyników Opieki Pielęgniarskiej 09.03. 2009 r. Wyczerpanie fizyczne pacjentki po porodzie drogami natury. - poprawa samopoczucia; - umożliwienie właściwego wypoczynku; - obserwacja położnicy pod katem niepokojących objawów; - wygodne ułożenie pacjentki w łóżku; - zapewnienie spokoju na Sali; - rozmowa z pacjentką: wyjaś...

plik doc

Proces położnictwo

:)
Położnica M.P., lat 38 w 0 dobie po cięciu cesarskim. Ciążą III, poród II. Pierwsze dziecko syn, lat 3,5; ciąża została również rozwiązana cesarskim cieciem z powodu ułożenia pośladkowego płodu. II cesarskie cięcie zostało wykonane w trybie nagłym z powodu zagrożenia zamartwicy płodu. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Do jamy brzusznej założono dren, do którego sączy się krwista wydzielina. Cesarskie cięcie wykonano w 41 tygodniu ciąży. Położnica urodziła noworodka płci żeńskiej...

plik doc

ZDM - zespół dziecka maltretowanego

pełne opracowanie ZDM
Zespół Dziecka Maltretowanego: W 1953 roku F.N.Silverman opisał zespół mnogich złamań patologicznych u niemowląt i nazwał go zespołem dzieci bitych (Zespół Silvermana). Był to początek klasyfikacji obrażeń fizycznych, zadanych dzieciom przez dorosłych. W Polsce ?zespół dziecka maltretowanego? praktycznie nie istnieje, ponieważ nie jest objęty medyczną klasyfikacją podstawową. Istnieje w dodatkowej klasyfikacji przyczyn urazu, mianowicie pod numerem E- 967 figuruje...

plik odt

proces pielęgnacyjny

Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem krtani
Proces pielęgnowania dziecka w zapaleniu krtani. Klara G.urodzona 9.06 2011.zamieszkała w Piotrkowie Tryb. została przyjęta w dniu 9.06 2014 o godz. 7.15 do szpitala z powodu wystąpienia w godzinach rannych suchego ,,szczekającego kaszlu” z dusznością wdechową z charakterystycznym ,,świstem krtaniowym ''.Dziecko jest niespokojne , boi się...

plik doc

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania po cięciu cesarskim,pacientki w stanie przedrzucawkowym
Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Plan opieki Ocena działań Ból w okolicy rany pooperacyjnej Zniesienie bólu -ocena natężenia bólu -wyjaśnianie obecnego stanu -podanie środka przeciwbólowego wg zlecenia lekarza. Ból w okolicy rany pooperacyjnej ustąpił. Osłabienie, zmęczenie Zmniejszenie uczucia zmęczenia i osłabienia zapewnienie ciszy, spokoju, możliwości wypoczynku - zalecenie odpoczynku i snu...

plik doc

Diagnoza pedagogiczna i analiza dokumentów

Koncentracja na uczniu wywołuje głębokie zainteresowanie jego rozwojem i podnosi rangę diagnozy pedagogicznej. Podstawową właściwością wychowania i kształcenia jest poznanie psychiki dziecka - każdego dziecka indywidualnie. Stąd potrzeba diagnozy, czyli rozpoznania aktualnego stanu psychicznego dziecka i nakreślenie jego tendencji rozwojowych na podstawie znajomości tendencji ogólnych.
Diagnostyka pedagogiczna i analiza dokumentów We współczesnym świecie mocno rozwinięta jest szkoła human...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,