plik doc

chirurgia


Każda operacja niesie ze sobą ryzyko powikłań. Ich liczbę można znacznie ograniczyć, określając czynniki ryzyka i stosując odpowiednią profilaktykę. Zakończenie operacji czy zabiegu nie jest niestety zakończeniem problemów pacjenta, anestezjologa, pielęgniarki czy lekarza. Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłań pooperacyjnych jest bardzo duża. To właśnie pielęgniarka ma najbliższy kontakt z pacjentem w czasie pobytu w szpitalu. To właśnie pielęgniarka zapobiega powikłaniom...

plik doc

chirurgia


Każda operacja niesie ze sobą ryzyko powikłań. Ich liczbę można znacznie ograniczyć, określając czynniki ryzyka i stosując odpowiednią profilaktykę. Zakończenie operacji czy zabiegu nie jest niestety zakończeniem problemów pacjenta, anestezjologa, pielęgniarki czy lekarza. Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłań pooperacyjnych jest bardzo duża. To właśnie pielęgniarka ma najbliższy kontakt z pacjentem w czasie pobytu w szpitalu. To właśnie pielęgniarka zapobiega powikłaniom...

plik pdf

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW


""."". PROBLEMY PIELEGNACYJNE PACJENTA Z WZW ELEMENTY ROZPOZNANIA 1.Przyjecie pacjenta do oddzialu CEL -nawiazanie kontaktu z chorym -uspokojenie chorego. .. REALIZACJA 2. Rezim sanitarny ~ -."'. 3.0bserwacja pacjenta -rozmowa z chorym -stworzenie atmosfery spokoju i zaufania -zapoznanie pacjenta z -zapewnieme POCZUCIa bezpieczenstwa topografia oddzialu tak aby -powiadomienie stacji mógl sie swobodnie poruszac; po oddziale ~\ sanitarno-epidemiologicznej -poinformowanie o koniecznos...

plik doc

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE Temat : Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z anoreksją i bulimią. OPIEKA PIELEGNIARSKA WOBEC PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO Z POWODU ANOREKSJI GRUPA CHORYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ:       Osoby z zaburzeniami odżywiania,       Dziewczęta w okresie dojrzewania,       Chłopcy z zaburzeniami tożsamości psychoseksualnej CEL OPIEKI PIELE...

plik doc

pielegnacja w nowotworach jelita grubego

nowotwory jelita grubego/pielegnacja
Akademia Medyczna Im.. Piastów Śląskich We Wrocławiu Wydział Zdrowia Publicznego Pielęgniarstwo licencjat rok II 2008 / 2009 r. Pielęgnowanie w chorobach nowotworowych jelita grubego WYKONANIE: Sylwia Zagórska Jelito grube rozciąga się od ujścia jelita cienkiego, gdzie znajduje się zastawka krętniczo ? kątnicza , aż do odbytu. Jelito grube dzieli się na: jelito ślepe lub kątnicę, okrężnicę ( colon...

plik doc

Aktywńość fizyczna kobiet po porodzie

Zestaw ćwiczeń dla kobiet w poszczególnych dniach po porodzie
Aktywność fizyczna kobiet po porodzie Poród to ogromny wysiłek dla organizmu kobiety, która ma prawo czuć się zmęczona .Dokonała wszak rzeczy niezwykłej –wydała na świat małego człowieka. To zmienia całe dotychczasowe życie . Zmienia także kobietę , która teraz przede wszystkim jest matką. Jednak nie wszystkie zmiany towarzyszące temu wydarzeniu cieszą. Zmęczona porodem i ociężała kobieta nie jeden ra...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta po endoprotezoplastyce stwu biodrowego


PROCES PIELĘGNOWANIA pacjenta po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego PROBLEM PIELĘGNACYJNY CEL PLANOWANIE REALIZACJA OCENA WYNIKÓW I. Możliwość wystąpienia we wczesnym okresie pooperacyjnym powikłań ze strony układu krążeniowo – oddechowego. PROBLEM PIELĘGNACYJNY Uniknięcie wystąpienia powikłań oraz szybkie zdiagnozowanie nieprawidłowości. CEL Wykonanie ewentualnych zaleceń w opiece nad pacjentem, przekazanych pielęgniarce ze strony zespołu anestezjologi...

plik doc

stomia, zalecenia dla pacjenta po zakonczeniu leczenia szpitalnego

zalecenia dla pacjenta po zakonczeniu leczenia szpitalnego
Przygotowanie do samoopieki – zalecenia dla chorego po zakończeniu leczenia szpitalnego       Najważniejszym celem opieki nad chorym w dalszym, niepowikłanym okresie pooperacyjnym, po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej jest przygotowanie chorego do powrotu do aktywnego trybu życia. Chory opuszczający szpital powinien posiadać wiedzę na temat pielęgnacji stomii, trybu życia, sposobu odżywiania się, jak również zaop...

plik doc

stomia, zalecenia dla pacjenta po leczeniu szpitalnym

zalecenia dla pacjenta po leczeniu szpitalnym
Przygotowanie do samoopieki – zalecenia dla chorego po zakończeniu leczenia szpitalnego       Najważniejszym celem opieki nad chorym w dalszym, niepowikłanym okresie pooperacyjnym, po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej jest przygotowanie chorego do powrotu do aktywnego trybu życia. Chory opuszczający szpital powinien posiadać wiedzę na temat pielęgnacji stomii, trybu życia, sposobu odżywiania się, jak również zaopatrzenia w ni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,