plik docx

Problemy Psychologii

współczesne problemy psychologii

                                                                              WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PSYCHOLOGII

                                                                   „ STRES I RADZENIE SOBIE W KONCEPCJI LAZARUSA”

plik doc

Wykłady


Współczesne problemy psychologii Prof. T. Seneko Wykład 1. 1.10.2011 Zaliczenie w postaci pracy pisemnej na temat swojej osobowości. Literatura:       Psychologia interakcji międzyludzkich       Diagnoza zachowań osobowościowych       Osoba w środowisku       Źródła agresywnego zachowania dzieci       Rodzinna polityka i psychoterapia rodzinna       Studia psychologiczne i pedagogiczn...

plik docx

Problemy zdrowotne wieku podeszłego

pielegniarstwo w wieku podeszłym

PROBLEMY ZDROWOTNE WIEKU PODESZŁEGO

STARZENIE SIĘ CZLOWIEKA - GERONTOLOGIA - Z punktu widzenia biologii wyróżnia się trzy zjawiska, które łączą się z przemijaniem życia: - długowieczność rozumiana jako czas, który osobnik ma szanse przeżyć w optymalnych warunkach - starzenie się, podczas którego dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu - śmierć, która je...

plik doc

współczesne problemy psychologii

program wykładów ze współczesnych problemów psychologii
Dr Paweł Kurtek                                                 A.D. 2013/14 Instytut Pedagogii i Psychologii Współczense problemy psychologii Program wykładu (ns20/s30 h)       Przedmiot, gałęzie psychologii. Główne nurty współczesnej psychologii. Psychologiczne koncepcje człowieka...

plik pdf

inteligencja

inteligencja
Czym jest inteligencja? Inteligencja Mo na powiedzieć, e inteligencja jest jak powiedzieć koń, a koń jaki jest ka dy widzi. koń koń Nie ma zgody badaczy co do tego czym jest inteligencja Istnieje wiele teorii i definicji opisujących opisują ten fenomen Czym jest inteligencja? Władysław Kopaliński w swoim słowniku adysł Kopaliń sł wyrazów obcych podaje następujące wyrazó nastę pują wyjaśnienie tego pojęcia: wyjaś poję „zdolność rozumienia, kojarzenia, zdolność Czym jest int...

plik rtf

Psychologia kliniczna

Definicja psychologii klinicznej
Wykład – 1 – 7.10.07 Psychologia kliniczna jest jedną z dziedzin psychologii stosowanej. Ukierunkowana na problemy związane z samym sobą, głównie problemy ze zdrowiem psychicznym. I nurt Początkowo powstały kliniki psychologiczne prowadzone przez psychologów w celu pomocy nieprzystosowanej jednostce. Jednostkę diagnozowano a następnie próbowano znaleźć sposób aby zminimalizować problemy dziecka. W Europie tworzyły się Poradnie Adlerowskie w celu pomocy...

plik docx

Granville Stanley Hall- psychologia

Granville Stanley Hall

Angelika Heromińska

4.2 Granville Stanley Hall

  1. Słaba pozycja na Uniwersytecie J. Hopkinsa
  2. Problemy ze studentami: 1. Wyrzucenie z uczelni Catella, 2. W wyniku sporu z J. Deweyem odchodzi z uczelni
  3. W 1887 r. powołuje do życia naukowe czasopismo psychologiczne zatytułowane „ American Journal of Psychology”
  4. ...

plik doc

choroby cywilizacyjne

Choroby cywilizacyjne
Choroby cywilizacyjne są definiowane jako globalnie występujące, powszechne choroby, do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia przyczynił się postęp współczesnej cywilizacji. Z tego też powodu zamiennie używa się nazwy „choroby XXI wieku”. Definicja ta odnosi się jednak do określonego czasu i miejsca. Choroba raz zakwalifikowana jako cywilizacyjna pozostaje nią jedynie do czasu, kiedy ludzkość nie upora się z owym problemem, a zachorowalność i śmiertelność z jej po...

plik doc

Opieka paliatywna

konspekt z opieki paliatywnej
ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Opieka hospicyjna Hospicjum ?( hospitium ? hospes) ? oznacza osobę połączoną z inną związkiem wynikającym z udzielania gościnności- inaczej oznacza ono starego przyjaciela ? druha. Hospicja Opieka hospicyjna ? jest to pierwsza forma opieki paliatywnej- w dużej części oparta na działalności wolontaryjnej, działającej często w strukturach kościelnych i akcentujących problemy psychologiczne i duchowe. Pierwsze ho...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,