plik pdf

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW


""."". PROBLEMY PIELEGNACYJNE PACJENTA Z WZW ELEMENTY ROZPOZNANIA 1.Przyjecie pacjenta do oddzialu CEL -nawiazanie kontaktu z chorym -uspokojenie chorego. .. REALIZACJA 2. Rezim sanitarny ~ -."'. 3.0bserwacja pacjenta -rozmowa z chorym -stworzenie atmosfery spokoju i zaufania -zapoznanie pacjenta z -zapewnieme POCZUCIa bezpieczenstwa topografia oddzialu tak aby -powiadomienie stacji mógl sie swobodnie poruszac; po oddziale ~\ sanitarno-epidemiologicznej -poinformowanie o koniecznos...

plik doc

„Problemy pielęgnacyjne pacjentów z choroba Parkinsona i sposoby ich e

1. Choroba Parkinsona- definicja Jest postępującym, degeneracyjnym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego. W istocie czarnej mózgu obumierają komórki, wskutek czego dochodzi do zmniejszenia wydzielania dopaminy. Co prowadzi do zniesienia regulującego wpływu istoty czarnej na czynność ruchową ( skutkiem tego są „charakterystyczne” objawy). Przyczyna choroby nie jest w pełni rozpoznana. Parkinsonizm jest to objawowy zespół Parkinsonowski- oznacza to, że znane są jego przyczyny. 2. Objawy: •...

plik doc

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. z ćwiczeń z pielęgniarstwa neurologicznego u pani mgr Sokołowskiej. UWM
Marta Grabarczyk grupa II Rok studiów II, SL I˚ ,kierunek pielęgniarstwo Praca z samokształcenia z przedmiotu pielęgniarstwo neurologiczne. PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. Żeby pomóc chorym na chorobę Parkinsona...

plik odt

problemy pielęgnacyjne pacjenta z otepieniem starczym

opis jednostki chorobowej i proces pielęgnowania
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Pomostowe semestr I Problemy pielęgnacyjne pacjenta z otępieniem starczym Praca zaliczeniowa z pielęgniarstwa psychiatrycznego Ostrowiec Świętokrzyski 2012       Otępienie starcze jest najczęstszym schorzeniem psychicznym podeszłego wieku. 10% ludzi po 65. roku życia cierpi z powodu otępienia, prz...

plik odt

Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii

Problemy pielęgnacyjne podczas stosowania leczenia chemioterapią.
Tabela 1. Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii PROBLEM CEL REALIZACJA OCENA Niepokój i obawa przed hospitalizacją Uspokojenie chorego       pacjenta zapoznano z oddziałem       przeprowadzono rozmowę na temat konieczności pobytu w szpitalu Pacjent jest spokojniejszy, nie obawia się już pobytu na oddziale. Obawa przed leczeniem chemioterapią Eliminacja niepokoju i obaw. &...

plik odt

Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii

Problemy pielęgnacyjne podczas leczenia chemioterapią.
Tabela 1. Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii PROBLEM CEL REALIZACJA OCENA Niepokój i obawa przed hospitalizacją Uspokojenie chorego       pacjenta zapoznano z oddziałem       przeprowadzono rozmowę na temat konieczności pobytu w szpitalu Pacjent jest spokojniejszy, nie obawia się już pobytu na oddziale. Obawa przed leczeniem chemioterapią Eliminacja niepokoju i obaw.    ...

Ostatnie wyszukiwania