plik doc

Konspekt- pęcherzyk żółciowy

Konspekt do ćwiczeń przedmiotowych na temat pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego
KONSPEKT DO ĆWICZEŃ PRZEDMIOTOWYCH Nazwa uczelni: Uniwersytet Świętokrzyski Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Rok akademicki: 2007/2008 Rok studiów: I, semestr II Przedmiot: Pielęgniarstwo chirurgiczne Miejsce zajęć: sala ćwiczeniowa Czas trwania zajęć: 90 min Osoba prowadząca: Katarzyna Sobczyk Temat: Problemy pielęgnacyjne pacjenta ze schorzeniami...

plik doc

Problemy młodocianych ciężarnych

Problem ciąży u młodocianych Termin: „ciąża u młodocianych” dotyczy nastoletnich dziewcząt, które zaszły w ciąże i urodziły w okresie do 18 roku życia. Według polskiego prawa dziewczęta które nie ukończyły 16 roku życia, nie mogą podejmowac same decyzji. Decyzje dotyczące leczenia i zabiegów medycznych wymagają zgody przedstawiciela ustawowego. Z momentem ukończenia 16 roku życia przez nastoletnia ciężarną wymagana jest także jego zgoda. Jeżeli małoletnia, który ukończył 16 lat nie zgadza si...

plik doc

literatura POZ

bardzo przydatne
      Abramczyk A. Problemy edukacji zdrowotnej w rodzinie i środowisku, Warszawa 1997       Bożkowa K. Opieka zdrowotna nad rodziną, Warszawa PZWL 2003       Bożkowa K. (red) Zdrowie dzieci i młodzieży a edukacja, Warszawa- Kraków, PWN 1989, AP       Charońska E. Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej, Warszawa, CEM 1997       Górajek- Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarski...

plik doc

Podstawy psychologii klinicznej prof. dr hab. A. Korwin Szymanowska

Sciaga
Wymień działy psychologii ze wzgl. Na wiek życia i kryterium praktyczne.Kryterium wiekowe:psychologia kliniczna dzieckapsychologia kliniczna dorastania i adolescencjipsychologia kliniczna człowieka dorosłegopsychologia kliniczna wieku starczego.Kryterium praktyczna:Petopsychologia - (psychologia sonetyczna(?), sonetopsychologia(?), psychologia medyczna, psychologia lekarska, psychosonetyka)Defektologia - (zagadnienia zdarzeń psychicznych u osób z trwałymi lub przejściowymi dysfunkcja...

plik doc

Życie po piciu - recenzja

Artykuł o tym jak pomóc alkoholikowi w trwaniu w abstynencji.
Czasopismo ? Wspólne tematy? Nr 10 / 2003 Dla pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego Tytuł artykułu: ? ŻYCIE PO PICIU? Udzielanie fachowego wsparcia niepijącemu alkoholikowi. autor artykułu: Agnieszka Smokowska- Reichmann Artykuł ?ŻYCIE PO PICIU? Agnieszki Smokowskiej- Reichmann zawarty w powyższym czasopiśmie jest poświęcony zagadnieniom...

plik odt

Okresy rozwojowe Debesse "Etapy wychowania"

Ogólna charakterystyka okresów rozwojowych wg Debesse. Wiek dziecinnego pokoju, wiek koziołka, wiek szkolny, wiek niepokojów dojrzewania, wiek młodzieńczego entuzjazmu, dorosłość, starość
WIEK DZIECINNEGO POKOJU (HODOWANIA) 1. Wiek: 0-3 2 fazy wzrastania: I – trwa 12 m-cy – okres przebudzenia II – 2-3 rok życia – rozwój dziecka 2. Rozwój fizyczny (dominujący) I – spanie, jedzienie, poruszanie się (gesty), gaworzenie II – chodzenie, mowa, samodzielne jedzenie, kontrola wypróżniania k...

plik doc

pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna (przedmiot, cele, zadania, definicje) Pedagogika resocjalizacyjna – geneza „wyrosła z korzenia” Pedagogiki Specjalnej w rewalidacja dzieci upośledzonych społecznie (niedostosowane społecznie), - zachowania destruktywne spowodowane są zaburzeniami charakterologicznymi oraz emocjonalnymi; - społeczna rewalidacja wymaga działań leczniczo-wychowawczych; jednostki należy pobudzać do społecznie pożądanej aktywności, w tym do poprawnyc...

plik doc

Analiza projektu animacyjnego "Akademia nastolatka"

-na podstawie projektu z publ. "Kim jest animator społeczny" red. P. Henzler, B. Skrzypczak; -karty pracy w formie tabeli; -lit. przedm. Pełna analiza metod diagnozy i wykonania, cele, ewaluacja i wnioski, role animatora-każdy etap wyk, mocne i słabe str.
Karta pracy – Animacja i integracja społeczności lokalnej Tytuł projektu AKADEMIA NASTOLATKA Miejsce, którego projekt dotyczy BOCHNIA (miasto w powiecie bocheńskim, pomiędzy Krakowem a Tarnowem, ok. 30 tys. mieszkańców), projekt nakier...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,