plik doc

badania w pielęgniarstwie

praca zaliczeniowa z badań w pielęgnoiarstwie
1. PROBLEM BADAWCZY Wpływ anoreksji na jakość życia cierpiących na nią kobiet. 2. CEL PODMIOTOWY Zbadanie zjawiska anoreksji, ze względu na jej częste występowanie wśród młodych kobiet i niebezpieczne konsekwencje zdrowotne. 3.CEL PRZEDMIOTOWY Określenie w jaki sposób anoreksja wpływa na jakość życia cierpiących na nią kobiet. 4. CELE SZCZEGÓŁOWE       Analiza poziomu wiedzy anorektyczek na temat swojej choroby.   &...

plik doc

Projekt badawczy

Projekt badawczy
PROJEKT BADAWCZY Temat: Pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci objętych patronażami pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej Problem badawczy: Czy wartości pomiarów masy ciała i wzrostu u dzieci zamieszkałych w dzielnicy domków jednorodzinnych i nowego budownictwa różnią się od pomiarów wykonanych u dzieci z dzielnicy „familoków” i starych kamienic? Cel badań: Celem badań jest ocena masy ciała i wzrostu u dzieci w wieku 7-9 lat oraz zależność pomiędzy wartościami masy c...

plik doc

hipoteza

hipoteza
Karolina Marcol SUM I Pielęgniarstwo Gr. III Hipoteza badawcza       Hipoteza (z gr. hypothesis- przypuszczenie). Poprzez hipotezę rozumie się zazwyczaj pewne założenie, przypuszczenie, domysł, prawdopodobieństwo. Hipoteza jest wstępną odpowiedzią na pytania problematyki badawczej. Według J. Brzezińskiego „hipoteza to stwierdzenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, że stanowić będzie prawdziwe rozwiązanie problemu”. Hipotezą nazywa się także, „zad...

plik doc

Metodologia Badań Społecznych

okok
EGZAMIN Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH       Etapy procesu badawczego a teoria Proces badawczy – to całościowy schemat działania, które naukowcy podejmują w celu wytworzenia wiedzy Etapy:       problem badawczy       hipotezy       plan badawczy       pomiar       zbieranie danych       analiza danych       uogólnianie (generalizacja) Etapy te nast...

plik doc

socjologia ściąga

ściąga
I.Powstanie, rozwój i f-cje: a) socjol jako nauka społecz., b) znaczenie i obszar socj we współcz świecie II.Społeczeństwo jako postwaw forma życia społ: a) sposoby definiowania społecz, b) typy społecz ludzkich III.Zbiorowości społ: a) różne typy grup i zbiorowości społ, b) pacjenci jako grupa społ IV.Człowiek w społecz: a) aktywność międzyludzka, socjalizacja, kontrola społ, b) realizacje i więzi społ jako podstawa społ współpracy, c) rola komunikowania się w budowaniu relacji s...

plik doc

Projekt badawczy

projekt badawczy
AWF KATOWICE IGOR RYGUŁA, ARKADIUSZ STANULA PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ PRACY BADAWCZEJ (Research Project) 2006 Elementy treści projektu badawczego       Uzasadnienie podjęcia tematu.       Wyjaśnienie podstawowych pojęć i obszarów wiedzy na których oparty jest temat pracy – eksplikacja tematu pracy.       Teoria naukowa stanowiąca podstawę sformułowania i rozwiązania problemu badawczego.       Operacj...

plik doc

PODSTAWY MEDODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH- (wpływ czegos na coś)

generalnie chodzi o badanie spoleczne polegajace na wplywie czegos na cos, w moim badaniu oparlam sie na wplywie reklamy na sprzedaz kremow do twarzy dla kobiet.
I. Temat pracy badawczej: Wpływ reklamy na sprzedaż kremów do twarzy dla kobiet. II. Definicje: Reklama- to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). Krem do twarz...

plik doc

Metody Badań Pedagogicznych

Metody Badań Pedagogicznych wykłady: zawiera teoretyczne podstawy badań, charakterystykę i funkcje teorii w badaniach pedagogicznych,obliczanie i interpretacje niektórych miar przeciętnych i rozproszonych ...
w1 - - pedagogika jako nauka - Warunki (przedmiot badan, terminologia, metodologia) (021006) Cele badania: Plan - przygotowanie koncepcji badań - pisemny plan własnych badań - odpowiada etapom badania naukowego Przeprowadzenie Opracowanie wyników Etapy badania naukowego a eta...

plik doc

WIKTYMOLOGIA

Notatki z wykładów z Wiktymologii - kierunek Resocjalizacja.
WIKTYMOLOGIA Wiktymologia- jako dyscyplina naukowa zaczęła rozwijać się w XX w. Początkowo była w odniesieniu do ofiary przestępstwa. Prekursorami terminu ofiara i wiktymologia byli Mendelssohn, Von Hanting, który w latach 40 XX napisał artykuł i zawarł tezę roli ofiary. Wiktymologia jest uzupełnieniem kryminologii z [łac. Wiktyma- ofiara, logos- nauka]. Działy wiktymologii ze względu na zakres i podmiot;     &nb...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,