plik doc

bajronizm, bohater romantyczny, ballada

definicje pojęć charakterystycznych dla epoki romantyzmu, utworzone na podst. \"słownika literatury XIX wieku\"
BAJRONIZM- termin od nazwiska George Gordon Byron (1788-1824); podobnie określenia: bajroniczny (dawniej byroński, byronowski), bajronista, bajronizować, postawa bajroniczna, poemat bajroniczny, bajroniczna stanca itd. Międzynarodowa kariera terminu odpowiada rozgłosowi angielskiego poety. Oszałamiający sukces poematu Wędrówki Chile Harolda (pieśni I-II w 1812) poprzedził popularn...

plik doc

Subkultury

Subkultury młodzieżowe
Wg Piotra Sztompki- SUBKULTURA to odrębności sposobu życia mniejszych zbiorowości mieszczących się w zasięgu uznanej przez ich członków kultury szerszej, nadrzędnej. Inaczej ?wariacje? wokół wspólnego trzonu kultury. Przykładowe: skate emo graficiarze rastamani hipisi metalowcy goci depesze rude boy punki skinheadzi dresiarze poppersi rock maniacy anarchiści gitowcy Streetboys s...

plik doc

Stres i frustracja

co to jest stres, wpływ na człowieka,
Takie stany jak stres, czy też frustracja towarzyszą każdemu człowiekowi, na każdym jego etapie życia. Tempo, jakie narzuca nam współczesny świat, odciska swoje piętno na każdym z nas. Sprawia to, że stajemy się sfrustrowani i w konsekwencji zestresowani. Jeżeli nie podejmiemy żadnych środków zaradczych, może nastąpić całkowite załamanie umysłowe lub fizyczne. Słowo stres pochodzi z języka angielskiego i oznacza obciążęnie, nacisk, napięcie. Termin...

plik pdf

Rozmowki polsko-angielskie

Rozmowki polsko-angielskie
www.e-felberg.pl 1 Wskazówki dla korzystających z rozmówek Rozmówki polsko-angielskie są przeznaczone dla polskich turystów, którzy wyjedają do krajów anglojęzycznych i którzy nie znają języka angielskiego wcale albo te znają go bardzo słabo. Mogą z nich równie korzystać osoby, które wprawdzie znają język angielski w stopniu średniozaawansowanym, ale nie mają praktyki w posługiwaniu się nim w ywej mowie. W publikacji tej zawarto pytania i zwroty oraz słown...

plik doc

Historia Świata w XX w - skrypt


Wykład I i II: Sytuacja międzynarodowa przed wybuchem I wojny światowej 1. Imperializm Termin „imperializm” w słowniku francuskim Littégo (wyd. z 1865 r.) oznaczał poglądy zwolenników Napoleon III. W publicystyce angielskiej z lat 80. XIX w. przez „Imperializm” rozumiano zerwanie z zasadą wolnego handlu i dążenie do bliższego związania posiadłości zamorskich z metropolią. Wyrazem tak rozumianego imperializmu było prowadzenie protekcyjnej polityki gospodarczej. W ostatnim ćwierćwieczu X...

plik doc

Rewolucja angielska

Rewolucja angielska
REWOLUCJA ANGIELSKA Stosunki gospodarczo-społeczne w Anglii w pierwszej połowie XVII w.- w pierwszej połowie XVII w. Anglia była krajem głównie rolniczo-hodowlanym. W tej gałęzi gospodarki zatrudnionych było 80% ludności. Ludność Anglii wraz z Walią liczyła na początku XVII w. ponad 4 mln. Zaś z końcem tego wieku liczba ludności sięgała 5,5 mln. W Anglii i Walii znajdowało się 25 największych miast (cities) oraz 641 wielkich miast (big towns). Przeciętna gęstość zalud...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,